Neuro-linguistic Programming

NLP-koulutukset

www.vanhanenreetta.fi

Teen jatkossa vuodessa (alk. 2022) muutamia avoimia kohdennettuja Nlp-koulutuksia, jotka näet sivuiltani. Jos haluat tilata Nlp-koulutuksen ryhmälle  yrityksen kautta/ yrityksen sisäisenä koulutuksena, niin ole yhteydessä.
Tai jos keräät itse ryhmän ja hoidat koulutuspaikan ja otat vastaan ilmoittautumiset ja hoidat laskutuksen, niin tämä on mahdollista kunhan päivistä sovitaan. Ja toki annan vinkkejä sopivista koulutustiloista ja tuen markkinoinnissa. Ole yhteydessä! Mietitään yhdessä miten tämä olisi mahdollista.

Neuro viittaa aisteihin ja neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn.
Linguistic viittaa puhuttuun ja kehon kieleen, jotka molemmat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.
Programming viittaa rakenteisiin ajattelussamme ja siihen kuinka voimme vaikuttaa niihin.

NLP-koulutukset tarjoavat käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen. Koulutuksissa esimerkiksi opitaan kuinka hyviä kontakteja luodaan ja pidetään yllä. Tai miten muutetaan rajoittavia uskomuksia, kuinka muutetaan kielteisiä kokemuksia myönteisiksi, kuinka meistä itse kukin motivoituu, miten hallitaan omia tunnetiloja ja miten voi vaikuttaa muiden ihmisten tunnetiloihin.

NLP-koulutus

NLP:ssa ajatellaan mm. että keho ja mieli ovat kokonaisuus, systeemi, ja että meissä kaikissa on jo kaikki.

NLP:tä käytetään ja sovelletaan muun muassa koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa ja kunkin henkilökohtaisessa elämässä. NLP:n perustaidot ovat myös hyvä pohja yrityksen sisäisille coacheille tai coaching-ammattia suunnitteleville.

NLP-koulutukset sisältävät laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. NLP-taidot opitaan ja niitä hyödynnetään parhaiten harjoittelemalla, ja vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opetellaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat… Ja jo alusta alkaen voit kokeilla ja soveltaa NLP:tä omassa elämässäsi!

NLP Practitioner

NLP-koulutus etenee ensin perusasioita ja tekniikoita harjoitellen kunkin oman elämän tärkeillä alueilla ja aiheilla. Kukin oivaltaen ensin itsestä ja sitten muista ihmistä elämässämme.  Taitojen kasvaessa osaaminen ja taidot vahvistuu ja niin etenee myös koulutuksen aiheet, syvyys ja vaativuus tasoltaan. Ensin rakennetaan perusta jonka päälle voi sitten rakentaa koko talon, juuri sellaisen kun haluaa, niillä värein kuin haluaa, niistä materiaaleista kuin haluaa ja juuri sellaisen määrä huoneita kerroksia kun haluaa.

NLP Practitioner on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja arkeen, sekä työ- että yksityiselämään, samalla tukien jokaisen omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP:n tavaramerkkejä ovat käytännöllisyys ja toimivuus. Ehkä juuri näistä syistä NLP:stä on tullut hyvin suosittua.

NLP Practitioner koulutus sisältää laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. Vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koko koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opitaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat. Keskiössä on oma hyvä läsnäoleva tila jota harjoitetaan jokaisena koulutuspäivänä niin meditatiivisesti Reetan ohjauksessa kuin kuin jokaisessa harjoituksessa. Sillä nlp ja oppiminen toimii toimii parhaimmillaan silloin kun ihminen on rento ja omassa hyvässä tilassa. Keho ja mieli toimii silloin yhdessä ja on näin on mahdollista saada käyttöön koko oma maksimi potentiaali. Koulutuksen aikana etsitään ja löydetään vastauksia mm. siihen, miten motivoidutaan, tehdään päätöksiä, miten vuorovaikutus sotkuista selvitää, otetaan omia voimavaroja käyttöön, miten muutetaan kielteisiä kokemuksia, miten tasapainotat oman tekemisen arvopohjaiseksi, miten omat rajat vahvistuvat ja ovat joustavat niin, että sinulla on avaimet oman elämäsi onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

NLP-koulutus järjestetään pienryhmissä max 24 henkilöä/ryhmä.
Laajuus: 16 päivää
Vaatimustaso: Osallistuminen ei edellytä aiempaa tietoa tai kokemusta NLP:stä.

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner-koulutus on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus omasta kehittymisestä, vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja ajattelutaidoista. Koulutus on jatkoa NLP Practitioner koulutukselle ja sen aikana kerrataan, syvennetään ja lavennetaan NLP Practitionerilla opittuja tietoja ja taitoja, asioita, kokemuksia ja näkemyksiä.

NLP Master Practitioner-koulutuksessa opitaan myös paljon uutta ja se sisältää myös NLP:n uutta ajattelua (Next Generation NLP ja Generative Change) ja harjoituksia joita ei ennen ole Suomessa tehty. Koulutuksen aikana mennään syvemmälle itseen ja ulotetaan näkökulmia enemmän ulospäin vuorovaikutukseen muiden kanssa. Lisäksi tutkitaan kenttää ja tiloja joissa elämme; ihminen on kokoajan myös jonkun suuremman osa samalla kun asiat toimivat niin identiteetin, uskomusten, kuin tekojen ja ympäristönkin tasolla.

Laajuus: 16 päivää
Vaatimustaso: NLP Practitioner ( 7 pvkurssit  tai 16 pv koulutus)

Next Generation NLP Trainer, 21 päivää

Koulutan Next Generation Trainerin yhdessä kouluutaja koleegojeni kanssa. Näiden oman alansa huippujen  ohjauksessa löydät lisää NLP:stä, elämästä, itsestäsi ja samalla koulutus on hyvä pohja kouluttamisen ja esiintymistaitojen sparraukseen

Next Generation NLP Trainer -koulutus, NLP-koulutuspolun syväluotaavin ja oman kehityksen kannalta merkittävä osuus, alkaa seuraavan kerran syyskuussa 2020

Toin Next Generation Nlp ajattelun ja menetelmät Suomeen 2008. Harjoitellen ja työtä tehden ne ovat kehittyneet ja kasvaneet siihen mittaansa miten ne parhaiten hyödyntävät koulutusta. On ollut myös ilo kouluttaa Next generation Nlp:tä nyt nlp:n parissa toimiville kouluttajille.  Olen kouluttanut 20 vuotta, reilusti yli 50 pitkää Nlp koulutusta joista Next generation Nlp Trainer-koulutuksia on ollut 7. Koulutus on Suomen kielinen ja ulkolaisten kollegoideni koulutusosuudet tulkataan tarvittaessa. Päivät julkaistaan pian. Jos innostuit kysy lisää.

Next Generation NLP Trainer -koulutus syventää ja laajentaa NLP-taitoja ja kunkin omaa osaamista NLP- viitekehyksessä ja sisältää runsaasti uuden ajan Next Generation NLP:tä, joka tarkoittaa uudenlaista informaatiota ja ajattelua, mindfulnes elementtejä, uusia harjoituksia, tekniikoita ja malleja.

Tämä koulutus on osa omaa tutumismatkaasi syvemmälle itseesi ja toisaalta toisimme ja kaikkeen siihen mikä liittyy vuorovaikutukseen itsemme ja toistemme kanssa. Sisällössä on vahvasti mukana oman elämän oman rooli /-lien kautta visio ja missio, joiden tarkentaminen ja tutkiminen antaa elämään lisää virtaa ja energiaa omaan toimintaan missä tahansa elämän alueella

NLP-koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja taitojaan NLP-polullaan ja syventää omaa itsetuntemustaan. Osallistumisen edellytyksenä on NLP Practitioner  ( 7 pv kurssit tai 16 pv NLP koulutus) – ja NLP Master Practitioner -koulutusten (16 päivää koulutus) hyväksytty suoritus.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja dialoginen prosessi ryhmän ja kouluttajien kesken. Koulutuksessa on vahvasti läsnä coachaava ote ja oivalluttava valmennustyyli. Mallittamalla omaa, ryhmän muiden jäsenten ja kouluttajien toimintaa vahvistuu oma osaaminen entisestään. Koulutus on voimavarakeskeinen ja yksilön kannalta myös eheyttävä ja voimaannuttava prosessi

”Tämä oli ehdottomasti hienoin koulutuskokonaisuus koskaan. Olen todella tyytyväinen ja onnellinen, että sain mahdollisuuden olla tässä kaikessa mukana. Oli hienoa, että mission ”tarkastelu” kuljetettiin koko koulutuskokonaisuuden ajan mukana, joka toimi hienosti punaisena lankana.”

” Ihmeet, joita olin todistamassa, koskettivat sydäntäni todella syvältä
Eheytymiset ovat suuria lahjoja elämässäsi ja samalla lahja myös meille kanssakulkijoille.”

”Reetalla on lahja kouluttaa ja samalla tukea jokaista yksilöä arvojen, uskomusten ja identiteetin tasolla. Se koskettaa ja saa kasvamaan. On ollut hienoa nähdä koko ryhmän kasvu ja tuntuu, että on ollut mukana luomassa jotain suurta ja ainutlaatuista. Ja voiko tällaisia asioita oikeasti koulutuksissa tapahtua. Tätä ei uskoisi, ellei itse olisi ollut mukana.”

Koulutuksesta saatavia konkreettisia taitoja, työkaluja ja osaamista on helppo soveltaa missä tahansa työtehtävässä, johtamisessa, myymisessä, esiintymisessä, kouluttamisessa, asiakaspalvelussa, valmentamisessa, siellä missä ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja missä halutaan välttää ongelmia, päästä irti ei toimivista malleista ja joissa tavoitteet ja tulosten saavuttaminen on ihmisten arkipäivää

”Pidin erityisesti koulutuskokonaisuudesta: sen monipuolisuudesta, ainutlaatuisuudesta, kaikkien aistikanavien mukaan otosta ja avaamisesta, kansainvälisyydestä…”

Koulutus sisältää runsaasti omakohtaista harjoittelua, joilla vahvistetaan omaa osaamista ja voimavaroja sekä kasvatetaan tiedollista ja taidollista osaamista. Harjoitukset tapahtuvat yksin, paritöinä ja ryhmissä. Esittämis- ja esiintymisharjoituksia on paljon samoin kuin harjoituksia palautteen vastaanotosta ja palautteen antamisesta

”Reetan lempeän voimaannuttava ote kantoi koko koulutuksen ajan ja päivät rakentuivat saumattomaksi kokonaisuudeksi. Next Generation NLP oli läsnä jokaikinen päivä. Visioni ja missioni kirkastuivat – ja ymmärsin rakkauden merkityksen elämässäni entistä syvemmin. Vierailevat kouluttajat täydensivät kokonaisuutta. Ainutlaatuinen Next Generation NLP Trainer -koulutuskokemus, kiitos!”

”You are a wonderful example, sponsor and practitioner of this Next Generation of NLP. Thank you Reetta for your passion and presence!” – Robert Dilts

”Reetta you are an amazing model of the Next generation of NLP. Walk in beauty, too, surrounded by beauty.” – Judith DeLozier

Next Generation NLP koulutuspäivät 2020 julkaistaan pian

Koulutuksen kesto yhteensä 21 päivää

Hinta: 2.996 € + alv 24%.  (Yhteensä 3.715 €)

Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse Nlp Practitioner ja Nlp Master Practitioner valmistumisvuosi ja kenen koulutuksesta olet valmistunut. Kopiot sertifikaateista liitteeksi. Varmistat paikkasi koulutuksessa maksamalla ilmoittautumismaksun 800 €+alv 24% ja loppuosa koulutuksen voit maksaa erissä ilman lisämaksuja.

Jo valmistuneille NLP Trainereille alennus 50 % normaalihinnasta. Paikkoja rajoitetusti.

Vastuukouluttaja:
Reetta Vanhanen, senior NLP-kouluttaja, NLP-kouluttajien kouluttaja, NLP Master Trainer,

Kanssakouluttajat:
Jean Francoin Gradel, 5 Rhythms Teacher, NLP Practitioner, Coach, Ranska
Catherine Herrero-Granadel, NLP Master Trainer, psykoterapeutti, 5 Rhythms koulutusohjelmassa, Ranska
Inge Grethe Ludvigsen, NLP Master Trainer, psykoterapeutti, Tanska

Tulevat NLP-koulutukset

Retriitti: Omassa Voimassa! Portugal, Sintra/ Casa do Valle 31.8-6.9.24/ Reetta ja Miia Meiseri

31.8.2024 - 6.9.2024, Portugal, Sintra

Retriitin päämääränä on omassa itsessä ja kehossa viihtyminen, oma voima ja oman näköinen elämä. Irtaantuminen arjesta ja ohjattu työskentely tukevat tutkan kääntämistä itseen, omien tunteiden ja tarpeiden äärelle. Miten voin, mitä tarvitsen, mitä haluan juuri nyt ja mistä on kenties aika luopua ja päästää irti?

Luomme yhteyttä omaan kehoon lempeästi liikkuen ja erilaisilla keho-mieli yhteys harjoituksilla. Kuulostelemme viisaan kehomme viestejä ja ravitsemme itseämme hoivalla sekä myötätunnolla. Tutkailemme hengitystä, sen mahdollisia esteitä ja houkuttelemme hengitystä entisestään vapautumaan ja virtaamaan.


31.8.-6.9.2024 Retriitin ohjaajina ovat Miia Meiseri ja Reetta Vanhanen.

Miia on lämmin ja läsnäoleva toimintaterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja, joka uskoo, että jokainen ihminen on loputon mahdollisuus. Miialla on pitkä kokemus tietoisen läsnäolon ja kehollisuuden parissa työskentelystä, sekä omassa elämässä, että ammatillisesti. Miia hyödyntää kouluttajana mm. psykofyysisen hengityskoulun oppeja, neuroanatomian- ja fysiologian lainalaisuuksia, polyvagaalista teoriaa sekä erilaisia tietoisuustaitoja vahvistavia menetelmiä (mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia, mindfulness).

 

"Kiitos ihanasta, kokonaisvaltaisesta ja rentouttavasta viikonlopusta. Tästä on hyväjatkaa arjen pariin, lempeyttä itseä ja ympäristöä kohtaan tiedostavammin tuntien." - Paula. Lisää Miiasta ja palautteita  miiameiseri.fi 

 

Reetalla on pitkä kokemus kouluttajana, coachina ja ratkaisukeskeisenä terapeuttina ja retriittien (Suomessa ja ulkomailla) ohjaajana. Tämä on Reetan 15:sta retriitti. 

"Olin retriitissä, jossa Reetta oli yhtenä ohjaajana. Koskaan en ole ketään kuunnellut yhtä tarkasti kuin Reettaa! Reetan ääni ja sanat veivät ykköspaikan hypnoottisin ääni kategoriassa." - Pia

"Reetan läsnäolon, kohtaamisen ja sallivuuden taito on jotain käsittämättömän upeaa. Sitä ei voi kirjasta oppia, se vie koulutuksen ajatukset yksilön ytimeen. Lämmöllä ja ilolla, omaan kokemukseen pohjautuen suosittelen Reettaa." - Sanna 


Lisää palautteita Reetan työskentelystä löydät mm FB sivuilta Reetta Vanhanen Oy-koulutus, generative coaching, terapia, nlp @reettakouluttaa arvosteluista tai LinkedIn Reetta Vanhanen  


Päiväkohtainen ohjelma, varattavat huoneet ja hintatiedot löytyvät tästä alta. 


Ohjelma on myös ladattavissa PDF-muodossa tästä.


Retriitiin mahtuu mukaan 18 osallistujaa. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 


Tervetuloa mukaan!

 Koulutuspaikka

Casa Do Valle

Retriitti: Omassa voimassa 31.8.-6.9.2024

Aika Sisältö
31.8.-6.9.2024, 6 vrk Casa Do Valle, Sintra, Portugal Omassa Voimassa retriitti puolihoidolla ja monipuolisella ohjelmalla.
Lentoaikataulu 31.8.-6.9.2024 Meno: 31.8. AY1739 Helsinki – Lissabon , 12.50-15.40 (4h 50 min) Paluu: 6.9. AY1740 Lissabon – Helsinki, 16.35-23.15 (4 h 40 min)
31.8. lauantai Klo 15.40 saapuminen Lissabonin lentokentälle. Kuljettaja vastassa kentällä ja matka jatkuu Casa do Valleen. Matka kestää noin 40 min. Hinta n. 10 €/henkilö (maksetaan paikan päällä). Lentokentältä kannattaa napata joku pikku purtava mukaan. Noin klo 17 saapuminen Casa Do Valleen, majoittuminen. Tervetulojuomat ja pientä suolaista. Klo 18.-19.30 retriitin avaus/tutustuminen & maadoittava harjoitus, Miia ja Reetta Klo 19.30 tervetuloillallinen, Casa do Valle. Sintran vanhakaupunki on aivan ”nurkan takana” majoitus kohteestamme Casa do Vallesta. Rua da Paderna n 5, 2710-604, Sintra. Tarjolla on ”herkkuja” kaikille aisteille.
1.9. sunnuntai Klo 8-9 aamiainen Casa do Valle. Klo 9-12 yhteistä työskentelyä, Miia ja Reetta. Klö 12-13 omaa aikaa. Aikoja henkilökohtaiseen äänimaljarentoutukseen. Klo 13-14 lounas Casa do Valle. Klo 14-16 omaa aikaa. Aikoja henkilökohtaiseen äänimaljarentoutukseen. Klo 16-18 yhteistä työskentelyä, Reetta ja Miia. Klo 18 lähtö yhteiselle illalliselle. Kävellen n.10 min/suunta. Klo 19 illallinen
2.9. maanantai Klo 8-9 aamiainen Casa do Valle. Klo 9-11.30 yhteistä työskentelyä, Reetta & Miia. Klo 12-16 lähdemme pikkubussilla puistoalueelle ja vierailemme Palace of Penassa. Syömme picnic-lounaan puistossa. Paluumatka kävellen puistojen halki ja hotellille saavumme n. klo 16. Klo 16.30-17.15 yhteinen äänimalja rentoutus koko ryhmälle. Klo 17.15-18 omaa aikaa. Klo 18-19 yhteistä työskentelyä, Reetta ja Miia. Klo 19.30 illallinen Casa do Valle.
3.9. tiistai Klo 8-9 aamiainen Casa do Valle Klo 9.30 lähtö meren rannalle pikku bussilla. Klo 10-11.30 Chi Kung (Qigong) on kiinalaista alkuperää oleva liikemeditaatio, jonka tavoitteena on ymmärtää, käyttää ja optimoida ihmiskehon energiajärjestelmää liikkeen, hengityksen ja visualisoinnin avulla. Klo 11.3-13 vapaata. Klo 13-14.30 lounas. Klo 15 lähtö rannalta hotellille pikkubussilla. Klo 16.30-18.30 yhteistä työskentelyä Reetta & Miia. Loppuilta vapaata ja illalliset kylillä oma maun mukaan (omakustanteinen).
4.9. keskiviikko Klo 7-8 Miian lempeää kehon avaamista ja hengitysharkkaa. Klo 8-9 aamiainen Caso do Valle. Klo 9-12 yhteistä työskentelyä Reetta & Miia. Klo 12-18. omaa aikaa sis. lounas kylillä (oma kustanteinen). Klo 18-19 rentoutus ja fiilarit. Klo 19.00 yhteinen illallinen kylillä
5.9. torstai Klo 7-8 Reetan lempeä aamuherätys ja ohjattu meditaatio omaan voimaan. Klo 8-9 aamiainen Casa do Valle Klo 9-12 yhteistä työskentelyä Reetta & Miia. Klo 12-19 omaa aikaa. Lounas kylillä (oma kustanteinen). Halukkaille viinitilaretki lisämaksusta 60 €/hlö, min 6 hlöä, varaukset etukäteen ja maksu paikanpäällä. Klo 19.00 yhteinen jäähyväisillallinen Casa do Valle.
6.9. perjantai Klo 8-9 aamiainen + huoneiden luovutus. 9-12 Miia & Reetta Omassa voimassa retriitin lopetus ja tunnelmat kunnes taas tavataan Klo 12-13 Lounas Casa do Valle Klo 13.30 lähtö kentälle. Klo 14.30 saapuminen lentokentälle. Klo 16.35 paluulento. Klo 23.15 saapuminen Helsinkiin.
Sintrasta... Portugalin länsirannikolla, lähellä Lissabonia sijaitseva Sintra on tunnettu satumaisista palatseistaan ja linnoistaan. Sintran historiallinen kulttuurimaisema onkin ollut UNESCO:n maailmanperintökohde jo vuodesta 1995 lähtien.Metsäisen Sintra-vuoriston rinteillä kohoaa useita majesteettisia palatseja, kuten värikäs Palácio da Pena. Penan kansallinen palatsi on kuin pyhä jalokivi, joka kruunaa Serra de Sintran. Ympäröivä puisto, sopusoinnussa palatsin keijumaisen luonteen kanssa, herättää mysteerin ja löydön tunteita. Sen kulmissa silmät katoavat viehätysvoimasta. Palatsin värikkäät sävyt, romantiikan korkein edustaja Portugalissa ja D. Fernando II:n, kuningas-taiteilijan ikuinen työ, avaavat ovia kaikkien sinne saapuvien mielikuvitukseen ja loputtomat vihreän sävyt, jotka maalaavat ympäröivää puistoa muodostavat idyllisen asetelman, usein Sintran vuorille ominaisen sumun verhon alla. Kuin suoraan sadusta, tämä paikka saa unelmoimaan jokaisen ohikulkijoiden sukupolven ja häikäisemään sen.
Ääniterapia/ hieronta tiibettiläisillä kulhoilla Ääniterapia/hieronta tiibetiläisillä kulhoilla – Ääniterapia rentouttaa ja vapauttaa jännitystiloja. Ääniaallot tuottavat lempeitä, rytmisiä pulsaatioita, jotka kulkeutuvat kehon läpi, hieroen soluja ja hermostoa rauhoittaen. Vapaa-aikoihin jokainen voi varata henkilökohtaisen äänimalja rentoutuksen (sis. hintaan).
Chi Kung (Qigong) Chi Kung (Qigong) on kiinalaista alkuperää oleva liikemeditaatio, jonka tavoitteena on ymmärtää, käyttää ja optimoida ihmiskehon energiajärjestelmää liikkeen, hengityksen ja visualisoinnin avulla.
HINNAT/ retriitin majoitus, ateriat & ohjelma STANDART HUONE • 1 hengen huone 1084 €/ hlö • Naispaikka 2 hengen huoneessa 796 €/ hlö. Jos Sinulla on mukana ystävä, jonka kanssa haluat majoittua samaan huoneeseen, niin ilmoita hänen nimensä, ja yhteystiedot oman ilmoittautumisen yhteydessä. Muutoin valitsemme Sinulle huonekaverin ryhmän osallistujista. SUPERIOR HUONE • 1 hengen huone 1246 €/ hlö • Naispaikka 2 hengen huoneessa 874 €/hlö. Jos Sinulla on mukana ystävä, jonka kanssa haluat majoittua samaan huoneeseen, niin ilmoita hänen nimensä ja yhteystiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Muutoin valitsemme Sinulle huonekaverin ryhmän osallistujista. • 3 hengen huoneessa 808 €/hlö. Tämän huonetyyppi myydään vain 3:n porukalle, joka ilmoittautuu samaan aikaan. Mainitse varauksen yhhteysessä ystäviesi nimet ja yhteystiedot. Hintoihin sisältyy: Kaikki matkaohjelmassa mainitut palvelut ja ateriat, ellei toisin mainita. (jos palvelu ei kuulu hintaan se on mainittu omakustanteinen).
HINTA/ Retriitin ohjaukset Miia &Reetta Hinta: 700 €/ hlö
LENNOT Huomioitavaa: Hintaan ei sisälly lennot. Kukin varaa omat lennot omatoimisesti. Laita viestiä, jos haluat apuja lennon varaamisessa. Huomioitahan, että lentokenttäkuljetukset menossa ja paluussa on varattu yllä olevien lentoihin. Jos saavut muilla lennoilla, on lentokenttäkuljetukset omakustanteisia. Alla olevat lentohinnat pohjautuvat 26.11.2023 tietoihin Finnairin sivuilla. Huomioitahan, että mitä lähempänä lähtöpäivää varaat lentosi, sitä korkeampi hinta yleensä on. Pidätämme oikeuden hintojen ja tuotteiden muutoksiin. Economy Super Light meno/paluu 318,30€ sis. käsimatkatavaran 8kg, joka mahtuu istuimen alle, ei lipunmuutosoikeutta eikäi takaisin maksuja. Economy Classic 388,30 € . Lipunmuutokset sallittu, sis. käsimatkatavarat yht. 8 kg:1 pieni laukku (mahtuu istuimen alle), 1 käsimatkatavara (mahtuu ylälokeroon), 1 ruumaan menevä matkatavara 23 kg. Ei takaisin maksuja.
RETRIITIN KOKONAISUUS KOOSTUU * majoitus, puolihoito ja matkaohjelmassa mainitut palvelu valitsemassasi huonetyypissä esim. naispaikka standart huoneessa 796 €. • retriitin ohjaus Miia ja Reetta 700 €. • Lennot valitsemassasi lentoluokassa. Esim. Economy Classic 388,30 € (huom! hinta pohjautuu 26.11.23 voimassa oleviin hintoihin). YHTEENSÄ: 1884,30 € / henkilö. HUOM! Tämä on esimerkkihinta. Lopullinen hinta määräytyy valitsemasi majoitusvaihtoehdon ja lentohinnan mukaan. MUITA LISÄKULUJA: lentokenttäkuljetus kohteessa n.20€/ henkilö, meno-paluu. MUITA MAHDOLLISIA KULUJA VALMISEMIESI LISÄPALVELUIDEN MUKAAN: Esim. hieronta 55€/hlö. Viiniretki 60€/hlö. Ateriat, jotka eivät kuulu matkaohjelmaan = 2 lounasta ja 1 illallinen.
ILMOITTAUMISEN YHTEYDESSÄ MAINITSE SEURAAVAT TIEDOT * Nimi * Sähköposti * Puhelinnumero * Valitsemasi huonetyyppi ja jos haluat jonkun henkilön kanssa samaan huoneeseen mainitse hänen nimi ja sähköposti. * huom! 3 hengen huone myydään vain 3 hengen porukalle. Ilmoita huonekavereiden nimet ja sähköpostit.
TILAA TARKEMPI MATKAOHJELMA reetta@vanhanenreetta.fi tai soita 050 5890129 Sisältää lisätietoja kohteesta ja maksu- ja peruutusehdot. Maksu ja peruutusehdot löydät myös tästä alapuolta olevasta linkistä.

Usein kysyttyä