Neuro-linguistic Programming

NLP-koulutukset

www.vanhanenreetta.fi

Neuro viittaa aivoihin ja aisteihin ja neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn.
Linguistic viittaa puhuttuun kieleen, sisäiseen puheeseen ja ulkoiseen puhuttuun kieleen.  Puhe vaikuttaa ajatteluumme, tunteisiin ja  käyttäytymiseemme.
Programming viittaa rakenteisiin ajattelussamme, strategioihin (ohjelmiin), jotka ovat elämme aikana muotoutuneet joko elämäämme edistäviksi tai estäviksi. Ne strategiat, jotka estävät voidaan nlp-menetelmin muuttaa ja samalla muuttuu elämä, eli se millä miellä elämäämme elämme.

Kaliforniassa 1970-luvulla kehitettyä NLP:tä voisi yksinkertaistaen kuvailla ajattelutekniikaksi, joka pyrkii siihen, että ihminen oppisi tiedostamaan omat ja toisten tavat hahmottaa todellisuutta. NLP on tapa lisätä ymmärrystä itsestään ja ihmisten välillä. NLP tarjoaa konkreettisia välineitä, joilla ihminen pääsee paremmin yhteyteen omien sisäisten toiveidensa ja arvojensa kanssa, sekä käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen.

NLP-koulutus: Keskiössä Oma hyvä läsnäoleva tila

Koulutuksissa opitaan mm. kuinka hyviä kontakteja luodaan ja pidetään yllä. Tai miten muutetaan rajoittavia uskomuksia, kuinka muutetaan kielteisiä kokemuksia myönteisiksi, kuinka meistä itse kukin motivoituu, miten hallitaan omia tunnetiloja ja pidetään yllä omaa hyvää läsnäolevaa tilaa erityisesti silloin kun elämä viskoo ja ei suju, silloin kun on haasteellisia ja ongelmallisia tilanteita elämässä ja miten oma hyvä läsnäoleva tila vaikuttaa myös muiden ihmisten tunnetiloihin. NLP-koulutus

NLP:ssa ajatellaan myös että keho ja mieli ovat kokonaisuus, systeemi, ja että meillä kaikki on kokoajan käytössä kaikki voimavarat, nekin joita et tietoisesti tiedä. Ja usein ne merkityksellisimmät oivallukset ja muutokset tapahtuvat juuri ei tietoisella tasolla ja samalla kun tietoinen mieli oppii yhden asian, niin ei tietoinen puoli meissä oppii 10 asiaa.

NLP:tä käytetään ja sovelletaan muun muassa koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa, kasvatus ja opetustyön ammattilaisille ja kunkin henkilökohtaisessa elämässä. NLP-koulutus tarjoaa perustaidot, jotka ovat hyvä pohja yrityksen sisäisille coacheille tai coaching- ammattia suunnitteleville.

Ihmisen kokemuksilla on rakenne ja muuttamalla tätä rakennetta muuttuu kokemus eli se millä mielellä me elämäämme elämme.

NLP-koulutus sisältää laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. NLP-taidot opitaan ja niitä hyödynnetään parhaiten harjoittelemalla, ja vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen vaikutus kuitenkin koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opetellaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten kokemukset rakentuvat ja muuttuvat.  NLP:tä voisi kutsua myön hyvän mielen tai elämän välineeksi. Koulutuksen alusta alkaen ihmiset kokeilevat ja soveltavat NLP:tä omassa elämässään.

NLP Practitioner

NLP-koulutus etenee ensin perusasioita ja tekniikoita harjoitellen kunkin oman elämän tärkeillä alueilla ja aiheilla. Kukin oivaltaen ensin itsestä ja sitten muista ihmistä elämässämme.  Taitojen kasvaessa osaaminen ja taidot vahvistuu ja niin etenee myös koulutuksen aiheet, syvyys ja vaativuus tasoltaan. Ensin rakennetaan perusta jonka päälle voi sitten rakentaa koko talon, juuri sellaisen kun haluaa, niillä värein kuin haluaa, niistä materiaaleista kuin haluaa ja juuri sellaisen määrä huoneita kerroksia kun haluaa.

NLP Practitioner on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja arkeen, sekä työ- että yksityiselämään, samalla tukien jokaisen omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP:n tavaramerkkejä ovat käytännöllisyys ja toimivuus. Ehkä juuri näistä syistä NLP:stä on tullut hyvin suosittua.

NLP Practitioner koulutus sisältää laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. Vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koko koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opitaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat. Keskiössä on oma hyvä läsnäoleva tila jota harjoitetaan jokaisena koulutuspäivänä niin meditatiivisesti Reetan ohjauksessa kuin kuin jokaisessa harjoituksessa. Sillä nlp ja oppiminen toimii toimii parhaimmillaan silloin kun ihminen on rento ja omassa hyvässä tilassa. Keho ja mieli toimii silloin yhdessä ja on näin on mahdollista saada käyttöön koko oma maksimi potentiaali. Koulutuksen aikana etsitään ja löydetään vastauksia mm. siihen, miten motivoidutaan, tehdään päätöksiä, miten vuorovaikutus sotkuista selvitää, otetaan omia voimavaroja käyttöön, miten muutetaan kielteisiä kokemuksia, miten tasapainotat oman tekemisen arvopohjaiseksi, miten omat rajat vahvistuvat ja ovat joustavat niin, että sinulla on avaimet oman elämäsi onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

NLP-koulutus järjestetään pienryhmissä max 24 henkilöä/ryhmä.
Laajuus: 16 päivää
Vaatimustaso: Osallistuminen ei edellytä aiempaa tietoa tai kokemusta NLP:stä.

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner-koulutus on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus omasta kehittymisestä, vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja ajattelutaidoista. Koulutus on jatkoa NLP Practitioner koulutukselle ja sen aikana kerrataan, syvennetään ja lavennetaan NLP Practitionerilla opittuja tietoja ja taitoja, asioita, kokemuksia ja näkemyksiä.

NLP Master Practitioner-koulutuksessa opitaan myös paljon uutta ja se sisältää myös NLP:n uutta ajattelua (Next Generation NLP ja Generative Change) ja harjoituksia joita ei ennen ole Suomessa tehty. Koulutuksen aikana mennään syvemmälle itseen ja ulotetaan näkökulmia enemmän ulospäin vuorovaikutukseen muiden kanssa. Lisäksi tutkitaan kenttää ja tiloja joissa elämme; ihminen on kokoajan myös jonkun suuremman osa samalla kun asiat toimivat niin identiteetin, uskomusten, kuin tekojen ja ympäristönkin tasolla.

Laajuus: 16 päivää
Vaatimustaso: NLP Practitioner ( 7 pvkurssit  tai 16 pv koulutus)

Next Generation NLP Trainer, 21 päivää

Koulutan Next Generation Trainerin yhdessä kouluutaja koleegojeni kanssa. Näiden oman alansa huippujen  ohjauksessa löydät lisää NLP:stä, elämästä, itsestäsi ja samalla koulutus on hyvä pohja kouluttamisen ja esiintymistaitojen sparraukseen

Next Generation NLP Trainer -koulutus, NLP-koulutuspolun syväluotaavin ja oman kehityksen kannalta merkittävä osuus, alkaa seuraavan kerran syyskuussa 2020

Toin Next Generation Nlp ajattelun ja menetelmät Suomeen 2008. Harjoitellen ja työtä tehden ne ovat kehittyneet ja kasvaneet siihen mittaansa miten ne parhaiten hyödyntävät koulutusta. On ollut myös ilo kouluttaa Next generation Nlp:tä nyt nlp:n parissa toimiville kouluttajille.  Olen kouluttanut 20 vuotta, reilusti yli 50 pitkää Nlp koulutusta joista Next generation Nlp Trainer-koulutuksia on ollut 7. Koulutus on Suomen kielinen ja ulkolaisten kollegoideni koulutusosuudet tulkataan tarvittaessa. Päivät julkaistaan pian. Jos innostuit kysy lisää.

Next Generation NLP Trainer -koulutus syventää ja laajentaa NLP-taitoja ja kunkin omaa osaamista NLP- viitekehyksessä ja sisältää runsaasti uuden ajan Next Generation NLP:tä, joka tarkoittaa uudenlaista informaatiota ja ajattelua, mindfulnes elementtejä, uusia harjoituksia, tekniikoita ja malleja.

Tämä koulutus on osa omaa tutumismatkaasi syvemmälle itseesi ja toisaalta toisimme ja kaikkeen siihen mikä liittyy vuorovaikutukseen itsemme ja toistemme kanssa. Sisällössä on vahvasti mukana oman elämän oman rooli /-lien kautta visio ja missio, joiden tarkentaminen ja tutkiminen antaa elämään lisää virtaa ja energiaa omaan toimintaan missä tahansa elämän alueella

NLP-koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja taitojaan NLP-polullaan ja syventää omaa itsetuntemustaan. Osallistumisen edellytyksenä on NLP Practitioner  ( 7 pv kurssit tai 16 pv NLP koulutus) – ja NLP Master Practitioner -koulutusten (16 päivää koulutus) hyväksytty suoritus.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja dialoginen prosessi ryhmän ja kouluttajien kesken. Koulutuksessa on vahvasti läsnä coachaava ote ja oivalluttava valmennustyyli. Mallittamalla omaa, ryhmän muiden jäsenten ja kouluttajien toimintaa vahvistuu oma osaaminen entisestään. Koulutus on voimavarakeskeinen ja yksilön kannalta myös eheyttävä ja voimaannuttava prosessi

”Tämä oli ehdottomasti hienoin koulutuskokonaisuus koskaan. Olen todella tyytyväinen ja onnellinen, että sain mahdollisuuden olla tässä kaikessa mukana. Oli hienoa, että mission ”tarkastelu” kuljetettiin koko koulutuskokonaisuuden ajan mukana, joka toimi hienosti punaisena lankana.”

” Ihmeet, joita olin todistamassa, koskettivat sydäntäni todella syvältä
Eheytymiset ovat suuria lahjoja elämässäsi ja samalla lahja myös meille kanssakulkijoille.”

”Reetalla on lahja kouluttaa ja samalla tukea jokaista yksilöä arvojen, uskomusten ja identiteetin tasolla. Se koskettaa ja saa kasvamaan. On ollut hienoa nähdä koko ryhmän kasvu ja tuntuu, että on ollut mukana luomassa jotain suurta ja ainutlaatuista. Ja voiko tällaisia asioita oikeasti koulutuksissa tapahtua. Tätä ei uskoisi, ellei itse olisi ollut mukana.”

Koulutuksesta saatavia konkreettisia taitoja, työkaluja ja osaamista on helppo soveltaa missä tahansa työtehtävässä, johtamisessa, myymisessä, esiintymisessä, kouluttamisessa, asiakaspalvelussa, valmentamisessa, siellä missä ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja missä halutaan välttää ongelmia, päästä irti ei toimivista malleista ja joissa tavoitteet ja tulosten saavuttaminen on ihmisten arkipäivää

”Pidin erityisesti koulutuskokonaisuudesta: sen monipuolisuudesta, ainutlaatuisuudesta, kaikkien aistikanavien mukaan otosta ja avaamisesta, kansainvälisyydestä…”

Koulutus sisältää runsaasti omakohtaista harjoittelua, joilla vahvistetaan omaa osaamista ja voimavaroja sekä kasvatetaan tiedollista ja taidollista osaamista. Harjoitukset tapahtuvat yksin, paritöinä ja ryhmissä. Esittämis- ja esiintymisharjoituksia on paljon samoin kuin harjoituksia palautteen vastaanotosta ja palautteen antamisesta

”Reetan lempeän voimaannuttava ote kantoi koko koulutuksen ajan ja päivät rakentuivat saumattomaksi kokonaisuudeksi. Next Generation NLP oli läsnä jokaikinen päivä. Visioni ja missioni kirkastuivat – ja ymmärsin rakkauden merkityksen elämässäni entistä syvemmin. Vierailevat kouluttajat täydensivät kokonaisuutta. Ainutlaatuinen Next Generation NLP Trainer -koulutuskokemus, kiitos!”

”You are a wonderful example, sponsor and practitioner of this Next Generation of NLP. Thank you Reetta for your passion and presence!” – Robert Dilts

”Reetta you are an amazing model of the Next generation of NLP. Walk in beauty, too, surrounded by beauty.” – Judith DeLozier

Next Generation NLP koulutuspäivät 2020 julkaistaan pian

Koulutuksen kesto yhteensä 21 päivää

Hinta: 2.996 € + alv 24%.  (Yhteensä 3.715 €)

Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse Nlp Practitioner ja Nlp Master Practitioner valmistumisvuosi ja kenen koulutuksesta olet valmistunut. Kopiot sertifikaateista liitteeksi. Varmistat paikkasi koulutuksessa maksamalla ilmoittautumismaksun 800 €+alv 24% ja loppuosa koulutuksen voit maksaa erissä ilman lisämaksuja.

Jo valmistuneille NLP Trainereille alennus 50 % normaalihinnasta. Paikkoja rajoitetusti.

Vastuukouluttaja:
Reetta Vanhanen, senior NLP-kouluttaja, NLP-kouluttajien kouluttaja, NLP Master Trainer,

Kanssakouluttajat:
Jean Francoin Gradel, 5 Rhythms Teacher, NLP Practitioner, Coach, Ranska
Catherine Herrero-Granadel, NLP Master Trainer, psykoterapeutti, 5 Rhythms koulutusohjelmassa, Ranska
Inge Grethe Ludvigsen, NLP Master Trainer, psykoterapeutti, Tanska

Tulevat NLP-koulutukset

NLP Extra I - syventävät koulutuspäivät, 2 pv, 14-15.10.23, Helsinki

14.10.2023 9:00 - 15.10.2023, Helsinki
Koulutus sopii kaikille joilla on käytynä Nlp Practitioner-koulutus. 

Lupaan että saat itsellesi levollisen pysähtymishetken ja koulutus sopii myös hyvin ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Saat koulutuksesta myöstodistuksen. 

Nämä syventävät koulutuspäivät sisältävät kaikkien nlp-tekniikoiden ja hyvän elämän kannalta oleellisen oman hyvän levollisen C.O.A.C.H tilan (Centered, Open, Awaken, Connected, Holding) ja sen syventämisen ja laventamisen tavalla joka koskettaa itse kokijaa kuin heitä, joita kohtaat. Syntyy syvä tunneyhteys omaa ytimeen ja samalla kaikkiin niihin ihmisiin joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa. 

Malli pohjautuu Stephen Gilliganin työhon Miltton Ericsonin työn jatkajana.  Mallissa pohjana on S.Gilliganin opinnot ja oma kokemus itämaisista lajeista ja generatiivisyydestä yhdistettynä coachaukseen, terapiaan, transsiin, nlp:n ja kouluttamiseen. Mallin sanoituksen on ensimmäistä kertaa Nlp kontekstiin on tehnyt Robert Dilts.

Reetta Vanhanen on molempien mallin kehittäjien oppilas. Mm. Nlp Master Trainer, Success Factory Modellinen, Generative coaching, Trance Camp, Advanced Practicing and Teaching of Generative Trance/ Trainer´s training ja avustava kouluttaja ja ryhmän ohjaaja. 

"Olen sanoittanut harjoitukset suomeksi ja testannut ja käyttänyt niitä omissa pitkissä koulutuksissa, sekä kehittänyt niihin omat meditatiiviset rentoutukset, joissa mallin voi sisäistää kokemuksellisesti rentoutuksessa, jota voi kutsua transsiksi.

Keho ja mieli toimivat yhdessä, eli koet ja myös kognitiivisesti ymmärrät ja opit miten malli toimii ja ymmärrät miksi se on on niin oleellista nlp- harjoitteissa siellä missä niitä käytetään. 

Yli 60 pitkää koulutusta ja tuhannet oppilaani ovat antaneet minulle vahvan ymmärryksen siinä kuinka oleellista on että nlp-harjoitukset eivät jää vain päähän vaan todella laskeutuvat koko kehoon ja mieleen, luihin ja ytimiin, sieluun ja sydämeen.

Mitä luontevimmin sen kutsuminen osaksi omaa olemista, elämäntilanteita ja työtä onnistuu sen vahvemmin se luo lempeän ja levollisen yhteyden omaan sisäiseen lapseen, omiin toiveisiin, omaan voimaan ja suhteisiin.

Etenkin coachauksessa ja terapiassa tuo syvä kontakti ja yhteys luo mahdollisuuden avautua kokonaan jollekin uudelle jossa on loputtomasti mahdollisuuksia." - Reetta Vanhanen 


Lue lisää muista NLP Extroista täältä https://nlptrainerextra.fi/

Olet lämpimästi Tervetullut mukaan!


Koulutuspaikka

Tuomarinkylän Taidekartano, Tuomarinkyläntie 7, 00690 Helsinki

Koulutuspäivät

Aika Sisältö
14-15.10.23 2 pv, la-su Päivät alkavat läsnäolon harjoitteella omaan hyvään levolliseen tilaan. Reetta ohjaa koko ryhmälle. Aiheet: * Oma hyvä tila COACH-tila lavennus ja syventävät harjoitteet * Syvät yhteys itseen ja omiin toiveisiin * Omat Rajat Molemmat päivät päättyvät oppimiskokemusten reflektointiin ja rentoutukseen.

372 € €
sis. alv 24%

Usein kysyttyä