www.vanhanenreetta.fi

Koulutuskalenteri

Tältä sivulta löydät kaikki tulevat koulutukset. Ilmoittaudu mukaan!

NLP Coach 7, 13.3.-9.5.21, 6 pv, Helsinki

13.3.2021 - 9.5.2021, Helsinki
Tämä koulutus on Sinulle joka haluat syventää ja harjoitella nlp oppeja coaching viitekehyksessä. 
Käymme läpi coaching prosessin, coachin rooleja ja työkaluja loogisillä tasoilla (pohjautuu R. Diltsin oppeihin From Coach to a Awakener, sekä S.Gilliganin generative change työkaluihun ja harjoituksiin). 

Nlp:n kolme mieltä: kognitiivinen ja erityisesti somaattinen ja field mind ovat koulutuksen keskiössä oman hyvän tilan C.O.A.C.H kautta. 

Olen Robert Diltsin ja Stephen Gilliganin oppilas. Generative Coaching ja S. Gilliganin Trans Camp koulutukseni ovat olleet käänteentekeviä, niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisiesi. Viime vuosina olen lisännyt ymmärrystäni ja harjoittanut generative coaching oppeja ja työvälineitä omien coaching asiakkaideni kanssa, kuin myös omissa koulutuksissani (ryhmä coaching). Nyt tämä kaikki on purettu tähän koulutukseen. 

Generative Nlp:n lähde on Steven Gilligan ja siinä yhdistyy perinteinen Nlp ja  Next Generation Nlp. Keskiössä on Oma Hyvä tila (C.O.A.C.H), joka on henkilökohtainen transsi jonka jokainen voi tuottaa itselleen. Coach tuottaa tilan ensin itselleen ja sen jälkeen yhteys asiakkaaseen voidaan saavuttaa samalla tasolla, jossa on loputon määrä  vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. 

Perus työskentely menetelmät ovat  C.O.A.C.H tilan luominen ja ylläpitäminen, Tukeminen identiteetin tasolla, arkkityyppienergiat, somaattinen työskentely, tietoisen läsnäolon menetelmät. 

Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää paljon harjoittelua. Koulutus sopii hyvin lisäkoulutukseksi jo coaching ammattia harjoittaville tai Sinulle joka vasta aloittelet omaa polkuasi coachina. Sopii myös kun haluat oppia ja harjoittaa nlp menetelmien toimivuuttaa generative nlp ja coaching viitekehyksessä. 

Rohkenen luvata että tämä koulutus kasvattaa myös itsetuntemustasi ja voit käsitellä näillä työvälineillä juuri niitä henkilökohtaisia toiveita, jotka ovat nyt elämässäsi ajankohtaisia. 

Ryhmään mahtuu mukaan 20 henkilöä ja ilmoittautuminen on alkanut.

Minimi vaatimus on että olet käynyt jossain päin maailmaa Nlp Practitioner, Nlp Master Practitioner tai NLP Trainer  koulutuksen. 

Koulutuspaikka

Nlp-Talo, KoulutusOlkkari, Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät 13.3.-9.5.

Aika Sisältö
13-14.3. la-su, 2 pv
3-4.4. la-su, 2 pv
8-9.5 la-su, 2 pv

880 €
sis.alv 24%

NLP Practitioner 32, 16+1 pv 19.3.-29.8.2021, Helsinki, 5 paikkaa jäljellä

19.3.2021 - 29.8.2021, Helsinki

NLP:n asenne on uteliaisuus ja kyky nähdä elämä ainutkertaisena ja odottamattomana mahdollisuutena oppia, kehittyä ihmisenä ja kasvaa.

Tässä koulutuksessa liikutaan NLP:n ydintaitojen vankalla pohjalla, uuden ajan NLP:n (Next Generation ja Generative NLP) päivityksin. Keskiössä on oma hyvä tila, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja sen moninaiset menetelmät ja tekniikat.

Koulutuksesta saat toimivia välineitä, joiden kanssa voi kehittää itsetuntemusta ja taitojasi vuorovaikutuksessa siellä missä olet ja työskentelet. Koulutus tarjoaa myös välineitä tarkastella omia arvoja ja uskomuksia oman toiminnan taustalla, ja välineitä vaikuttaa niihin. Tämä on mahdollisuus pysähtyä itsensä äärelle. 

Tule toteuttamaan unelmiasi, päästämään irti siitä mitä et enää tarvitse ja saamaan lisää taitoja ja konkreettisia työvälineitä elää yhä enemmän oman näköistä elämää. Tule opiskelemaan ja löytämään lisää itsestäsi, mahdollisuuksista elämässäsi ja vastauksia mm. siihen, miten motivoidutaan, saavutetaan tavoitteita ja otetaan omia voimavaroja käyttöön. 

Opit miten muutat kielteisiä kokemuksia ja pääset irti negatiivisista tunne kokemuksista. Opit kuinka hallitaan omaa aikaa ja miten sujuva vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa on mahdollista silloinkin, kun ollaan erimieltä asioista. 

Koulutus koostuu faktoista ja yksityiskohdista, kuin myös kokonaisuuksista ja omakohtaisesta oivaltamisesta sekä tutkimuksista ja hyviksi todetuista käytännöistä. NLP Practitioner -koulutus antaa konkreettisia työkaluja työ- että yksityiselämään, ja se tukee jokaisen omaa henkilökohtaista kasvua. 

Ryhmissä on tilaa olla oma itsensä sekä aikaa kokea ja oppia asioita omalla ainutlaatuisella tavalla. Henkilökohtaisesti, kaksin, pienryhmissä ja ryhmänä. Näkökulmia on monia: minun, sinun, meidän ja ulkopuolelta katsottu ja koettu – asiat voivat saada erilaisia ulottuvuuksia.

Koulutuspäivät: 21.1.-18.7. 2021, 16 pv + 1 päivä noin 4 kk päästä koulutuksen loputtua. Tämä sovitaan yhdessä kun ensimmäisen kerran tapaamme. Tämä on kertaus-/ "Mitä kuuluu nyt päivä" johon valikoituu 2 aihetta/ harjoitusta sen mukaan mikä silloin tarve ja toive. Tämä päivä on vapaaehtoinen. Sertifikaatti ei edellytä osallistumista tähän päivään. 

Koulutuspäivän kesto: klo 09:00-17:00

Ryhmäkoko: 16 henkilöä 

Koulutuspäivän rakenne.
Aamun meditatiivinen läsnäolon harjoitus (Reetta ohjaa koko ryhmälle). 
Viikonlopun aiheet/ teemat. 
Alustus teemoihin/kertaus. Ryhmän reflektointi.
Käytännössä Reetta alustaa jokaisen aiheen ja tekee demon (Reetta ohjaa aiheeseen liittyvän harjoituksen jonkun kanssa koko ryhmän seuratessa), jonka jälkeen jokainen tekee harjoituksen parin kanssa (Joskus 3-4 hengen ryhmissä). Demon jälkeen harjoituksen yksityiskohdat kerrataan (kuva fläpillä ja jokainen harjoitus/prosessi  on myös tekstinä koulutuskansiossa). 
Koulutuspäivässä on aina 2 harjoitusta + pieniä läsnäolon harjoitteita +  ryhmädynämiikkaa ja luottamuksellisuutta lisääviä ja positiivia oppimiskokemuksia aktivoivia toiminnallisia harjoitteita. 

Jokaisen päivän lopussa on reflektointi päivästä ja omista kokemuksista, tilaa tarkennuksille ja uuden oppimiselle, sekä rentoutus ja vapaaehtoinen oma oppimispäiväkirja. 

Koulutus viikonloppujen sisällöt vaihtelevat jonkun verran kunkin ryhmän mukaan. 

Koulutus on dialoginen prosessi jossa apuna käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, musiikkia ja liikettä.  Reetan ote on coachaava, läsnäoleva,  inhimillinen ja kunkin identiteettiä ja tavoitteita tukeva ja kannustava.  

Elämä on tässä ja nyt. Olet arvokas ja riität juuri sellaisena kuin olet. Tervetuloa! Ilmoittautuminen on alkanut.

Kouluttajana: Reetta Vanhanen
Reetta on kouluttanut tuhansia ihmisiä omissa ryhmissään. Katso kuvia ryhmistä ja lue palautteita alla olevista linkeistä.

Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen sekä kansainväliset kriteerit.
Halutessasi voit siis jatkaa koulutuspolkuasi myös ulkomailla. 

Palautteita Reetasta kouluttajana

Katso kuvia koulutuksista ja materiaaleista

Koulutuspäivät klo 9-17

Aika Sisältö
19-21.3. pe-su pe-su, 3 pv Mitä NLP on, mihin se perustuu, kenelle se on tarkoitettu, miksi kannattaa opiskella nlp taitoja, miten se toimii ja miten se tehdään. Ryhmän toiveet. Koulutuskokonaisuus ja yksityiskohdat. NLP:n taustaa, teoriat, historia & kehitys ja nykypäivä. Mitä on Next Generation NLP? Mitä on Generative NLP? ja miten ne toimivat? NLP:n taustaoletukset. Miellejärjestelmät/oppimistyylit (oman tyylin tunnistaminen). Miellejärjestelmät vuorovaikutuksessa. Tietoiset ja ei-tietoiset miellejärjestelmät. Mielikuvaeditointi. Miellepiirteet. Mielikuvien väliset suhteet. Oma oppimen. Oppimisen 7 elämänohjetta. Tietoinen ja ei tietoinen oppiminen. Oma hyvä tila (C.O.A.C.H -tila) ja sen vahvistaminen. Loogiset tasot ja tukeminen identiteetin ja taitojen tasolla. NLP Malli: Mieli ja Keho on yksi systeemi. Yhteenveto NLP:n kommunikaatio mallista. Teemat käydään läpi syvenevässä prosessissa kokemuksellisesti.
24-25.4. la-su la-su, 2 pv Miellejärjestelmien tunnistaminen toisen puheesta. Tilavihjeet (VAKAd). Kalibrointi ja tulkitseminen. Assosiaatio ja Dissosiaatio. Tunne yhteys: - Yhteys itseen ja omaan sisäiseen lapseen - Yhteys vuorovaikutuksessa/ Samauttaminen. Kolme näkökulmaa.
22-22.5. la-su la-su, 2 pv Ankkurointi: voimavaraympyrä, VAK-ankkurit, oman hyvän tilan merkitys elämässä: COACH vs. CRASH. Ankkurien luhistaminen. Aika, ajan kokeminen ja aikajana työskentelyä.
5-6.6. la-su la-su, 2pv Tavoitteet- se mitä todella haluat elämääsi nyt: - 6 step generative change malli - Arvot - POTKE / PACER-Malli. Omat rajat ja suojaaminen.
17-18.7. la-su la-su, 2 pv Kielentaika ja ajatusten voimaa: sisäinen puhe oman sisäisen tilan ja olon ohjaamisessa. Sanojen merkitys kommunikaatiossa. Kuinka muotoilenen sanat (ajatukset) joilla tavoitteeni toteutuu. SWISH. Uskomukset.
14-15.8. la-su la-su, 2 pv Uskomukset jatkuu. Aikajana työskentely jatkuu: History change. Palaute hampurilaismalli sis. sanojen merkityksellisyyden kokemuksen rakenteeseen osion ja osan erottelutyyleistä (meta programs). Loogiset tasot.
27-29.8. pe-su pe-su, 3 pv Suru prosessi. Erottelutyylit. Uudelleen määrittelyt . Loppu seremonia, kertaus ja todistukset.
1 lisäpäivä n. 4 kk koulutuksen loputtua Sovitaan yhteisesti tapaaminen/ 1 koulutuspäivä haluttuihin 2 teemaan tutustuen ja harjoitellen.

1.290 €
+ alv 24%

NLP Practitioner 33, 16 pv + 1 pv, Helsinki

10.9.2021 - 6.2.2022, Helsinki

Koulutuspäivät 16 pv + 1 päivä noin 4 kk päästä koulutuksen loputtua. Sen hetken mielenkiinnon mukaan 2 aihetta harjoituksineen (päivä sovitaan yhteisesti ryhmän kanssa).

NLP:n asenne on uteliaisuus ja kyky nähdä elämä ainutkertaisena ja odottamattomana mahdollisuutena oppia, kehittyä ihmisenä ja kasvaa.

Tässä koulutuksessa liikutaan NLP:n ydintaitojen vankalla pohjalla, uuden ajan NLP:n päivityksin. (Next Generation & Generative NLP) Keskiössä on oma hyvä tila, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja niiden moninaiset menetelmät ja tekniikaKoulutuksesta saat toimivia välineitä, joiden kanssa voi kehittää itsetuntemusta ja taitojasi vuorovaikutuksessa siellä missä työskentelet. Koulutus tarjoaa myös välineitä tarkastella omia arvoja ja uskomuksia oman toiminnan taustalla, ja välineitä vaikuttaa niihin.

Ilmoittautumismaksu 200€ jolla lopiullisesti vahvistat paikkasi ryhmässä. Loput voit maksaa Sinulle sopivissa erissä, viimeinen erä ennen koulutuksen alkua. (ei lisämaksuja erisssä maksamisesta) 

Jos koronasta johtuen ryhmä peruuntuu tai et voi osallistua palautan kaikki maksut. 

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät klo 9-17

Aika Sisältö
10-12.9. pe-su
2-3.10. la-su
23-24.10. la-su
13-14.11. la-su
4-5.12. la-su
15-16.1. la-su
4-6.2. pe-su

1.290 €
+ alv 24%

NLP Master Practitioner, 16 + 1 pv, Helsinki, 1 paikka jäljellä

16.4.2021 - 22.8.2021, Helsinki
Koulutuksen aikana kertaamme jo opittua ja palautamme mieliin Praccärillä käytyjä asioita uusin harjoituksin.  
Ihmisten kokemus Masterista on usein,  että nyt mentiin syvemmälle, ja sen huomaa myös näin kouluttajan näkökulmasta. 
Vahvistamme koko koulutuksen ajan omaa hyvää tilaa  ja se mahdollistaa entistä syvemmän yhteyden itseen, omiin toiveisiin ja unelmiin myös siitä mitä todella haluat elämääsi. Se mahdollistaa rohkeuden ja uskalluksen niihin muutoksiin mitä elämässäsi toivot. 
Kun on yhteydessä itseensä syvällä tasolla on entistä helpompi tietää mitä haluaa ja mitä ei.
Kaikki lähtee omien arvojen tunnistamisesta. Tutkimme niitä monella tasolla kognitiivisesti, mielikuvissa ja tunnekokemuksina. Kun tietää kuka olen, mikä on minulle tärkeää ja merkityksellistä on entistä helpompi sanoa tarvittaessa kyllä ja ei. Omien rajojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen ja eheyttäminen vahvistuu oman hyvän tilan kautta (C.O.A.C.H-tila) jota vahvistetaan koulutuksessa, niin tietoisesti harjoittelemalla, kuin meditatiivisesti rentoutuksissa. 

NLP kehittyy koko ajan vastamaan myös niihin tarpeisiin mitä nykyinen hektinenkin elämä kaipaa. Ei ole sattumaa, että tietoinen hyväksyvä läsnäolo ja myötätuntoinen suhtautuminen itseen on osa nykypäivän NLP:tä. Ihmisillä on kaipuu tulla nähdyksi kuulluiksi ja hyväksytyiksi aitoina itsenään.  On ollut ilo olla mukana kasvamassa kouluttajana, niin Robert Diltsin, Judith DeLozierin, kuin Stephen Gilligan koulutuksissa. Koen että näin voin yhä enemmän olla sen palveluksessa mitä ihmiset tulevat hakemaan koulutuksiini. Jos niin päätät, olet lämpimästi tervetullut mukaan tälle matkalle itseesi oppimaan lisää taitoja joilla voit parantaa vuorovaikutussuhteitasi ja elää yhä enemmän oman näköistä ja oloista elämää. 

Koulutuspäivät: 16.4. - 22.8. 2021, 16 pv + 1 päivä noin 4 kk päästä koulutuksen loputtua. Tämä sovitaan yhdessä kun ensimmäisen kerran tapaamme. Tämä on kertaus-/ "Mitä kuuluu nyt päivä" johon valikoituu 2 aihetta/ harjoitusta sen mukaan mikä silloin tarve ja toive. Tämä päivä on vapaaehtoinen. Sertifikaatti ei edellytä osallistumista tähän päivään. 

Koulutuspäivän kesto: klo 09:00-17:00

Koulutuspäivän rakenne.
Aamun meditatiivinen läsnäolonharjoitus (Reetta ohjaa koko ryhmälle). 
Viikonlopun aiheet/ teemat. 
Alustus teemoihin/ Kertaus. Ryhmän reflektointi.
Käytännössä Reetta alustaa jokaisen aiheen ja tekee demon (Reetta ohjaa aiheeseen liittyvän harjoituksen jonkun ryhmäläisen kanssa koko ryhmän seuratessa), jonka jälkeen jokainen tekee harjoituksen parin kanssa (Joskus 3-4 hengen ryhmissä). Demon jälkeen harjoituksen yksityiskohdat kerrataan (kuva fläpillä ja jokainen harjoitus/prosessi  on myös tekstinä koulutuskansiossa) 
Koulutuspäivässä on aina 2 harjoitusta + pieniä läsnäolon harjoitteita +  ryhmädynämiikkaa ja luottamuksellisuutta lisääviä ja positiivia oppimiskokemuksia aktivoivia toiminnallisia harjoitteita. 

Jokaisen lähijakson lopussa on reflektointi päivästä ja omista kokemuksista, tilaa tarkennuksille ja uuden oppimiselle, sekä rentoutus ja vapaaehtoinen oma oppimispäiväkirja. 

Koulutus viikonloppujen sisällöt vaihtelevat jonkun verran kunkin ryhmän mukaan. 

Koulutus on dialoginen prosessi jossa apuna käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, musiikkia ja liikettä.  Reetan ote on coachaava, läsnäoleva,  inhimillinen ja kunkin identiteettiä ja tavoitteita tukeva ja kannustava.  

Elämä on tässä ja nyt. Olet arvokas ja riität juuri sellaisena kuin olet. Tervetuloa! Tälle matkalle mahtuu mukaan 20 henkilöä. Ilmoittautuminen on alkanut.

Avustavien kouluttajien paikat on jo varattu. 

Kouluttajana: Reetta Vanhanen
Reetta on kouluttanut tuhansia ihmisiä omissa koulutusryhmissään (30 Practitioner-koulutusta, 15 NLP Master Practitioner koulutusta ja 5 Trainer-koulutusta) 

Palautteita Reetasta kouluttajana

Katso kuvia koulutuksista ja materiaaleista

 

NLP Master Practitioner, 16 pv, 16.4.-22.8.2021, Helsinki

Aika Sisältö
16-18.4. pe-su, 3 pv
14-16.5. pe-su, 3 pv
11 - 13.6. pe-su, 3 pv
10-11.7. la-su, 2 pv
7-8.8. la-su, 2 pv
20-22.8. pe-su, 3 pv

Hinta

1590€ + alv 24% yhteensä 1955,70

NLP Trainer Extra - NLP kouluttajaksi aikoville, ennakkovaraajan etu -300 voimassa 30.6.21 asti

12.3.2022 - 17.4.2022, Helsinki

Tämä koulutus on Sinulle jolla on toive tai tavoite joskus itse kouluttaa Nlp:tä. 
Tässä 6 päivän intensiivi koulutuksessa käydään läpi kaikki Nlp Practitioner koulutuksen 7 modulia/ 16 päivää ja niiden sisällöt ja rakenne. 

Keskitymme NLP Practitioner koulutuksen sisältöön ja sen aiheisiin tavalla joka tekee Sinusta kouluttajan jonka koulutuksiin halutaan tulla läheltä ja kaukaa. 

Asiat harjoitellaan "a-ö:n". Luista lihaksiin ja sydämeen. Uskon että haluat olla vakuuttava ja vaikuttava Nlp kouluttaja ja luoda merkityksellisiä koulutuksia etkä olla vain informaation välittäjä. 

Tässä koulutuksessa...
Opit rakentamaan sen tärkeimmän eli Nlp Practitioner koulutuksen fieldin ja freimaamaan ja taas uudelleen freimaamaan Nlp Practitionerin aiheet ja aihealueet tavalla, joka mahdollistaa koulutukseesi osallistujan oppimisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Opit rakentamaan kokonaisuuden Nlp Practitioner koulutuksen,  jossa on kaikki osa-alueet mukana.  

Opit ohjaamaan koulutuksen merkityksellisyyden tasoille.
Opit herättämään osallistujien kiinnostuksen osallistumaan aktiivisesti demoihin.
Opit tekemään demot ja olemaan joustava (ihminen edellä) tekniikasta luopumatta.
Opit ohjaamaan harjoitukset koko ryhmälle.
Opit aktivoimaan positiiviset oppimiskokemukset. 
Opit kannattelemaan hankalia tunteita (omia ja ryhmän), asian ja prosessin.
Opit luomaan positiivisen transsin koulutuksen tueksi. 
Opit yhä enemmän luottamaan omaan voimaan ja olemaan autenttinen Sinä myös omassa kouluttaja roolissasi. 

  • Saat käyttöösi valmiin päivä kohtaisen rakenne kartan joka sisältää aiheet, harjoitukset,  ohjeistukset ja step by step oppimistavoitteet ja niiden taustalla vaikuttavat tavoitteet. Sisältää fieldin rakentamiseen tarvittavan osion. 
  • Saat käyttöösi vinkit musiikista, videoista ja rentoutuksista
  • Saat koulutuksessa käytettävät asian kiteyttävät fläpit, joita voit käyttää asioiden havainnollistamiseksi.
  • Saat Merkityksellisiä kohtaamisia kortit joissa on lisäharjoituksia joiden avulla voit rakentaa koulutukseen fieldiä ja merkityksellisiä kohtaamisia. 
  • Saat kirjalliset sanoitukset mm. C.O.A.C.H tilaan ja muihin aloitus ja lopetus meditaatioihin ja rentoutuksiin
  • Saat  valmiin koulutusmateriaalin harjoituksineen, 250 sivua (word docs). 
  • Saat myös käyttöösi NLP basic kortit  joissa on kiteytettynä Nlp Practitioner koulutuksen aiheet ja harjoitukset. 
  • Saat koulutuksen jälkeen 2 x 2h sparraus tapaamista Reetan kanssa.
  • Saat myös mahdollisuuden tulla seuraamaan (mallittamaan) yhden päivän ajaksi Reetan työskentelyä omien oppilaidensa kanssa.  

Koulutus sisältää myös 1/2 päivän osion: myynti ja markkinointi. Ja paljon hyviä käytäntöjä joita voit soveltaa omaan liiketoimintaasi. Kuinka monta asiakasta tarvitset että tämän koulutuksesi kulut on katettu?
Kuinka paljon asiakkaita tarvitset että kaikki koulutukseen liittyvät kulut on katettu?
Kuinka paljon asiakkaita ja liikevaihtoa tarvitset että siitä jää sinulle kunnon "palkka"? Kuinka paljon on mahdollista ansaita niin että liiketoimintasi on kannattavaa kaikilla mittareilla?
Kuinka paljon liikevaihtoa tarvitset että menestyt, voit hyvin ja säteilet ja olet omien oppiesi kävelevä esimerkki? 

Tähän koulutukseen olen tuottanut kai
ken  sen osaamisen mitä olen vuosien saatossa hankkinut oman kokemuksen kautta (yli 50 pitkää nlp koulutusta ja omien syventävien lisäopintojen kautta saatu ammattitaito) saadut vinkit ja huomioit joiden avulla voit entistä paremmin onnistua pitämään merkityksellisiä koulutuksia jotka kutsuvat ihmisiä osallistumaan juuri Sinun koulutuksiin. Voit luottavaisemmin lähteä rakentamaan ja vahvistamaan omaa Nlp-kouluttaja imagoasi. 

Voit osallistua koulutukseen kun olet suorittanut jossain päin maailmaa NLP Trainer koulutuksen 

Koulutuksen minimi osallistujamäärä on 12 henkilöä ja maksimi 16 henkilöä.

Hyvä kiertää, Rakkaudella Reetta

Hinta 2.300 €. + alv 24%
Ennakkovarajaan etu -300 € on voimassa 30.6. 2021 asti

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät

Aika Sisältö
12-13.3. la-su
26-27.3. la-su
16-17.4. la-su

2.300 €
+ alv 24%

NLP WEB by Reetta: Rakkautta kehiin! ILMAINEN (Zoom)

3.11.2020 klo 18-19.30,

NLP on vahvasti hyvinvoinnin väline jossa on paljon elementtejä siihen, miten voi voida hyvin ja menestyä henkilökohtaisesti ja työssä. 

Lyhyesti NLP

N=Neuro - viittaa ajatteluun
L=Linguistiq - viittaa puheeseen (sisäiseen ja ulkoiseen)
P=Programming - viittaa käyttäytymiseen 

NLP on malli jossa keho ja mieli toimii kokoajan yhdessä. 

Loving people makes them less agressive. Professori Sophien Grace Chapellin lehtiartikkeli sai minut osaltaan tämän aiheen äärelle. Ja siihen että kaikki alkaa itsestä. 

Tämän NLP WEB by Reetta aiheena on se miten parhaalla mahdollisella tavalla kannustat ja tuet itseäsi ja läheisiäsi pysymään omassa hyvässä tilassa jossa se mitä ulkopuolella tapahtuu ei suista Sinua epätoivoon ja pystyt parhaalla mahdollisella tavalla pysymään toimintakykyisenä. 

Illan aiheina ovat mm.

Oma hyvä tila
Lempys itseä kohtaa (oma sisäinen puhe)
Rakkaus itse kohtaan
Se mitä ruokit se kasvaa (muukin kuin vatsa :)
Millä mielellä elämääsi elät
 

Illan aikana on on asiaa ja juttelua, kohtaamisia itsesi kanssa (harjoituksia) ja oma hyvä tila rentoutuksen. 

Ilmoittaudu tästä ja saat paluupostissa osallistumislinkin tähän Zoomilla toteutettavaan webinaariin. 

Olet Sydämellisesti Tervetullut! 

Yhteistyössä Suomen Nlp-yhdistys. 

Reetta

Ilmainen

NLP WEB by Reetta: 7 yhteyttä hyvään elämääm- ILMAINEN

10.11.2020 18-19, WEBINAARI

NLP on vahvasti hyvinvoinnin väline jossa on paljon elementtejä siihen, miten voi voida hyvin ja menestyä henkilökohtaisesti ja työssä. 

Lyhyesti NLP

N=Neuro - viittaa ajatteluun
L=Linguistiq - viittaa puheeseen (sisäiseen ja ulkoiseen)
P=Programming - viittaa käyttäytymiseen 

NLP on malli jossa keho ja mieli toimii kokoajan yhdessä. 

Tämän NLP WEB by Reetta illan aiheena on 7 yhteyttä hyvään elämään. 

Tervetuloa kaikki tunteet! Tervetuloa kaikki puolet sinusta! Näin usein aloitan omat koulutukseni ja coachaukseni.

Joskus sanon tämän ääneen ja joskus vain toistan mantran hiljaisesti mielessäni. Ja näen, kuulen ja tunnen että se resonoi, niin minussa, kuin asiakkaissani. Ihan tarkkaan en tiedä miten ja missä kohtaa ja sen tiedän, että se kutsuu esiin myös ne puolet, joista olet jotenkin irti. Ne puolet, jotka kutsuvat tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja rakastetuiksi. En tiedä ja ei tarvitsekaan. Olen yksi osa hyvää ja yhteyttä ja se riittää.

Silloin kun eksyy itsestään alkaa yleensä ensimmäiset oireet siitä, että alkaa voida huonosti. Ja mitä enemmän eristäytyy erkaantuu myös muista ihmisistä. Meistä kaikki tarvitsevat yhteyttä.

Me kaikki tarvitsemme yhteyttä itseen, nykyhetkeen, muihin ihmisiin, menneisyyden kipeisiin kokemuksiin, tai i oikeastaan niihin tunteisiin, joita kipeät kokemukset ovat aiheuttaneet.

Jos laittaa jonkun tunteen piiloon laittaa osan itsestään piiloon, katkaisee yhteyden siihen tärkeään osaan mitä tuo kipeä kokemus on meille opettanut, mihin se on meitä valmistanut.

Ihminen tarvitsee yhteyttä tulevaisuuteen ja  elämälleen suunnan mihin kulkea ja jotain sellaista mikä antaa omalle elämälle merkityksen ja tarkoituksen. 

Ihminen tarvitsee merkityksen. Meillä kaikilla on tarve liittyä johonkin merkitykselliseen; kumppani, perhe, suku, luonto, universumi, jumaluus, taide….

On mahdollista saada yhteys omiin voimavaroihin niihinkin mitä et tietoisesti tiedä. Se on jotain sellasta, joka näkyy elämässä rohkeutena. Rohkeutena elää oman näköistä ja oloista elämää, rohkeutta kokeilla (vaikka siihen liittyy mahdollisuus epäonnistua). Rohkeus puhua omilla sanoilla omista tärkeistä jutuista. 

7 hyvän elämän yhteyttä
Jos jotenkin kiteyttäisin tämän, niin elääkseen hyvää elämää ihminen tarvitsee…

Yhteyden itseensä
Yhteyden muihin ihmisiin
Yhteyden menneisyyteen
Yhteyden nykyhetkeen
Yhteyden tulevaisuuteen
Yhteyden johonkin suurempaan
Yhteyden kaikkiin omiin voimaroihin

Jos jostain syystä yhteyttä ei ole alkavat ongelmat. Joskus jopa niin, että lievästä alakulosta alkaa masennus, joka voi päätyä siihen, että ihminen menettää elämänhalunsa.

Mun oma tarina: Anna mun löytää täältä pois.Muistan kuinka istuin olohuoneen lattialla ja rukoilin; Jumala anna mun elämä takasin, anna mun löytää tapa tulla täältä pois, anna mulle voimaa löytää se miten löydän tien takaisin elämään. Tästä on jo kauan, tarpeeksi kauan, jotta voin katsoa kokemusta rakkaudella ja lempeydellä. 

Voin olla kiitollinen, sillä uskon että tämä kokemus johti myös siihen, kuka olen tänä päivänä ja siihen että voin olla lapsilleni se äiti, joka olen. Voin olla miehelleni se kumppani joka olen, ystävilleni ja kaikissa kohtaamisissa se Reetta joka olen ja voin kokea myös itseni merkitykselliseksi.

Uskon että se ohjasi minut myös Nlp:n pariin, kouluttamaan ja coachaamaan. Tämä on minun tapani välittää hyvää ja uskoa elämään. Yhteydet kannattelevat meitä elämän tuulissa ja myrskyissä ja tekevät elämästä merkityksellisen. Ihan kaikille meistä.

Tavataan täällä!
Avataan aihetta lisää, kokeillaan ja koetaan. Saat mukaasi myös helpon harjoituksen jonka olen aiheen tiimoilta luonut.

Tulossa myös Nlp-Alumni-ilta 2,5 h *
jonka aikana ohjaan pidemmän version ko. harjoituksesta.

* Alumni-ilta on suunnattu kaikille joilla on kokemusta Nlp:stä (Nlp Practitioner, Nlp Master Practitioner, Nlp Trainer)
Rakkaudella, Reetta

Webinaarissa kuulet lisää myös Suomen NLP-yhdistyksen toiminnasta. 

Ilmoittautuminen allaolevasta linkistä ja saat paluupostissa zoom linkin webinaariin.

Olet Sydämellisesti Tervetullut! 

Rakkaudella, Reetta

Hinta

NLP Alumni-ilta: 7 yhteyttä hyvään elämään - 6 paikkaa jäljellä

17.11.2020 klo 1730-20, Nlp-Talo/ KoulutusOlkkari, Helsinki

Tämän NLP Alumni-Illan aiheena 7 yhteyttä hyvään elämään. 

Tervetuloa kaikki tunteet! Tervetuloa kaikki puolet sinusta! Näin usein aloitan omat koulutukseni ja coachaukseni.

Joskus sanon tämän ääneen ja joskus vain toistan mantran hiljaisesti mielessäni. Ja näen, kuulen ja tunnen että se resonoi, niin minussa, kuin asiakkaissani. Ihan tarkkaan en tiedä miten ja missä kohtaa ja sen tiedän, että se kutsuu esiin myös ne puolet, joista olet jotenkin irti. Ne puolet, jotka kutsuvat tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja rakastetuiksi. En tiedä ja ei tarvitsekaan. Olen yksi osa hyvää ja yhteyttä ja se riittää.

Silloin kun eksyy itsestään alkaa yleensä ensimmäiset oireet siitä, että alkaa voida huonosti. Ja mitä enemmän eristäytyy erkaantuu myös muista ihmisistä. Meistä kaikki tarvitsevat yhteyttä.

Me kaikki tarvitsemme yhteyttä itseen, nykyhetkeen, muihin ihmisiin, menneisyyden kipeisiin kokemuksiin, tai i oikeastaan niihin tunteisiin, joita kipeät kokemukset ovat aiheuttaneet. 

Jos laittaa jonkun tunteen piiloon laittaa osan itsestään piiloon, katkaisee yhteyden siihen tärkeään osaan mitä tuo kipeä kokemus on meille opettanut, mihin se on meitä valmistanut. 

Ihminen tarvitsee yhteyttä tulevaisuuteen ja  elämälleen suunnan mihin kulkea ja jotain sellaista mikä antaa omalle elämälle merkityksen ja tarkoituksen. 

Ihminen tarvitsee merkityksen. Meillä kaikilla on tarve liittyä johonkin merkitykselliseen; kumppani, perhe, suku, luonto, universumi, jumaluus, taide….

On mahdollista saada yhteys omiin voimavaroihin niihinkin mitä et tietoisesti tiedä. Se on jotain sellasta, joka näkyy elämässä rohkeutena. Rohkeutena elää oman näköistä ja oloista elämää, rohkeutta kokeilla (vaikka siihen liittyy mahdollisuus epäonnistua). Rohkeus puhua omilla sanoilla omista tärkeistä jutuista. 

7 hyvän elämän yhteyttä
Jos jotenkin kiteyttäisin tämän, niin elääkseen hyvää elämää ihminen tarvitsee…

Yhteyden itseensä
Yhteyden muihin ihmisiin
Yhteyden menneisyyteen
Yhteyden nykyhetkeen
Yhteyden tulevaisuuteen
Yhteyden johonkin suurempaan
Yhteyden kaikkiin omiin voimavaroihin

Jos jostain syystä yhteyttä ei ole alkavat ongelmat. Joskus jopa niin, että lievästä alakulosta alkaa masennus, joka voi päätyä siihen, että ihminen menettää elämänhalunsa.

Mun oma tarina: Anna mun löytää täältä pois.Muistan kuinka istuin olohuoneen lattialla ja rukoilin; Jumala anna mun elämä takasin, anna mun löytää tapa tulla täältä pois, anna mulle voimaa löytää se miten löydän tien takaisin elämään. Tästä on jo kauan, tarpeeksi kauan, jotta voin katsoa kokemusta rakkaudella ja lempeydellä. 

Voin olla kiitollinen, sillä uskon että tämä kokemus johti myös siihen, kuka olen tänä päivänä ja siihen että voin olla lapsilleni se äiti, joka olen. Voin olla miehelleni se kumppani joka olen, ystävilleni ja kaikissa kohtaamisissa se Reetta joka olen ja voin kokea myös itseni merkitykselliseksi.

Uskon että se ohjasi minut myös Nlp:n pariin, kouluttamaan ja coachaamaan. Tämä on minun tapani välittää hyvää ja uskoa elämään. Yhteydet kannattelevat meitä elämän tuulissa ja myrskyissä ja tekevät elämästä merkityksellisen. Ihan kaikille meistä.

Näistä henkilökohtaisista kokemuksista ja Stephen Gilliganin opeista olen luonut Nlp harjoituksen 7 YHTEYTTÄ HYVÄÄN ELÄMÄÄN 

Ryhmäkoko max 10 henkilöä.

Rakkaudella, Reetta


Olet Sydämellisesti Tervetullut! 

Rakkaudella, Reetta

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Hinta:

NLP Trainer 7, 21 pv, 7.10.2021-13.2.2022, Helsinki, ennakkovaraajan etu -300€ voimassa 30.3.21 asti

7.10.2021 - 13.2.2022, Helsinki

Nlp Trainer 7.
(next generation ja generative nlp viitekehyksessä).

Tämä on 7. Nlp Trainer koulutus Suomessa jonka pidän.

Olen ohjannut yhteensä 32 Nlp Practitioner, 15 Nlp Master Practitioner ja 6 Nlp Trainer kouutusta ja  kokemusta nlp-kouluttajana ja coachina on kertynyt tuhansien ihmisten verran 20 vuoden aikana.

Voit osallistua koulutukseen kun olet suorittanut jossain päin maailmaan Nlp Practitioner ja Nlp Master Practitioner koulutukset. 

Ennakkovaraajan etu -300 € voimassa 30.3.21. asti.  Jolloin hinnaksi jää 2.650 € + alv 24% = Yhteensä 3.286 €

Vahvistat paikkasi maksamalla ilmoittautumismaksun 200 € ja loput voit maksaa Sinulle sopivissa erissä. Kuitenkin niin, että viimeinen erä on maksettu ennen koulutuksen alkua.

Jos koronasta johtuen ryhmä ei toteudu tai olet olet estynyt osallistumaan koulutukseen palautan kaikki maksut. 

Koulutuksen minimi osallistujamäärä on 14 henkilöä. Näin saamme aikaan toimivan ryhmän ja tarpeeksi osallistujia erilaisuuden ymmärtämiseksi oman kokemuksen kautta, sekä tarvittavan määrän osallistujia esittämis-  ja esiintymis harjoituksia varten. Maksimi osallistujamäärä on 22 henkilöä. 

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja sisällöistä ilmestyy pian sivuilleni. 

ps. Tutustu myös NLP Trainer Extra intensiivi koulutukseen. 

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät 2021-2022

Aika Sisältö
7-10.10. to-su
29-31.10. pe-su
19-21.11. pe-su
10-12.12. pe-su
7-9.1. pe-su
29-30.1. la-su
11-13.2. pe-su