www.vanhanenreetta.fi

Koulutuskalenteri

Tältä sivulta löydät kaikki tulevat koulutukset. Ilmoittaudu mukaan!

Coaching/ terapia

31.12.2023 alkaen vapaita aikoja saatavilla per.heti, Suomi ja muu maailma - zoom, henkilökohtainen tapaaminen Helsinki, keskusta

Coaching ja terapia  on aina terapeuttinen kokemus jossa henkilö tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana aitona itsenään.  Se on  luottamuksellinen yhteistyösuhde joka kannattelee kaikki tunteet ja kaikki puolet Sinusta.  

Yhdeltä osaltaan se on myös prosessi jossa kuljen rinnalla, tuen ja autan tiedostamaan Sinun omat voimavarat ja saavuttamaan toivotut tavoitteet ja toisaalta päästämään irti niistä asioista ja kokemuksista jotka eivät enää palvele hyvinvointiasi. 

Yhdessä tarkastelemme ja tutkimme niitä asioita jotka nousevat keskiöön kun puhutaan Sinun hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. 

Coaching ja terapia on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa menneisyydellä, nykyhetkellä ja tulevaisuudella on merkityksensä ja työskentelemme näillä kaikilla osa-alueilla. Ohjenuorana on se mitä Sinä haluat tapahtuvan, mitkä ovat toiveesi.

Coachaukseni pohjautuu monen opin yhdistelmään joista minulla on pitkä ja kattava opiskelu ja kokemus:

 • NLP (20v kokemus, Nlp-kouluttajien kouluttaja) Nlp hyödyntää mm. mielikuva- ja osat työskentelyä.  Meissä on monta puolta ja osaa ja kun löytyy osat jotka ovat vastuussa ns. negatiivisesta käyttäytymisestä ja ns "ongelmasta" voidaan alkaa työskentely noiden osien kanssa.
 • Generatiivinen coaching, joka ottaa huomioon kognitiivisen ja somaattisen mielen. Ihminen on kokonaisuus jossa keho (soma) ja mieli (kognitiivinen) toimii koko ajan yhdessä.
 • Advanced Practitioner of Generative Change. Olen Stephen Gilliganin oppilas ja tarvittaessa käytän coachauksessa transsi työskentelyä, joka avaa vaihtoehtoja ja ratkaisuja joita kognitiivinen mieli ei pysty ratkaisemaan, ja jolla päästään  kiinni juurisyihin ja asioiden taustalle tai alla oleviin ei tietoisiin jumeihin, ongelmiin ja ratkaisuihin. Täällä on ratkaisuja joita tietoinen mieli ei välttämättä saavuta ja joita on lopulta loputon määrä.
 •  Skeema Terapia.  Olen Mentores/Kimmo Takanen oppilas ja skeematerapeutti. En toimi puhtaaksi koko skeema terapian polkua noudattaen, vaan soveltaen siitä osia silloin kun näen, että se palvelee asiakastani. 80 % skeematerapian harjoitteista perustuu mielikuvatyöskentelyyn, joka myös NLP:n kautta on taidoissani vahvaa ja sujuvaa.
 • Sosiaali Panoraama. Olen Lucas Derksin oppilas. Sosiaalipanoraama on oiva väline tarkastella suhteitamme itseen ja muihin.
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Advanced Solution Focused Brief Therapist / Helsingin Lyhytterapia Instituutti. Työskentelen ratkaisukeskeisesti sen palveluksessa mitkä ovat tavoitteesi.
 • Opiskelen Perhekonstellaatiota (Vuosi 1). Tämä päivä on merkityksellinen. Voit tehdä päätöksen mitä haluat elämääsi juuri nyt ja mistä haluat irti. Historia on aina mukanamme ja voimme aina katsoa sitä tämänpäivän voimavarojen ja aikuisuuden kokemusten valossa. Tulevaisuutta ei ikäänkuin ole valmiina, me rakennamme sen tänään tässä ja nyt. 
 • Mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo on avain syvään yhteyteen itsesi kanssa, tunteisiin ja kaikkiin omiin voimavaroihin, sekä suhteisiin muiden kanssa.  Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on läsnä aina kun tapaamme.  

Mikä lähestymistapa  milloinkin?

Sitä en päätä etukäteen. Kaikki alkaa siitä kun tavataan. Tavan määrittelee se kuka Sinä olet ja mitkä ovat toiveesi ja tavoitteesi. 

Henkilökohtainen tapaaminen/ kesto ja hinnat:

1h, 15 min - Hinta 110 € +alv 24%, yhteensä: 136,40 €
1h, 30 min - Hinta 120 € + alv 24%, yhteensä 148,80 €

Kun kyseessä on ryhmä/ tiimi hinta määräytyy keston ja henkilömäärän mukaan.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!


Nlp:tä coacheille ja terapeuteille , 2,5 pv, 26-28.1.2024

26.1.2024 Klo: 14 perjantaina - 28.1.2024, Helsinki

Kävin 2022-2023 Ratkaisukeskeinen Lyhyterapia koulutuksen Helsingin Lyhytterapia Instituutissa ja omasta kokemustaustastani  käsin huomasin kuinka paljon nlp:tä sisältyy ratikaisukeskeiseen toimintaan kuinka tietyt nlp:n työvälineet voisivat rikastaa terapeutin/coachin toimintaa. 

On hyvä tiedollisesti tietää mitä tekee ja joskus on hyvä "tiputtaa päästä kehoon" ja koko kehon viisauteen. Ja toki niin, että tämä on prosessi jossa terapeutti liikkuu suveneeristi ja on sen palveluksessa miksi asiakas on saapunut paikalle.

Integroiva terapia ja coachaus on sitä että kaikki kokemuksesi ja oppisi ovat asiakkaan palveluksessa. 

Tämä koulutus ei ole mitään pois jättävää, vain jotain lisää jo siihen mitä olet opiskellut ja harjoittanut. 

Tämä koulutus keskittyy seuraaviin aihealueisiin. 

* Johdanto NLP:n. Nlp:n ja ratkaisu keskeisyyden yhtäläisyydet ja Nlp tarjoamat syventävät mahdollisuudet työskentelyyn.  Vastaukset Nlp:n osalta kysymyksiin: Mitä se on? Mihin se perustuu? Miksi ja miten sitä kannattaa käyttää ? Kenelle se on tarkoitettu? Mitä hyötyä siitä on?  

* Tietoisen läsnäolon kautta saavutettu oma hyvä läsnäoleva tila (COACH-tila)  josta käsin kaikki alkaa. 

* Syvä yhteys ja kontakti itseen ja asiakkaaseen. 

* Ei tietämisen tila, myös tyhjäksi pääksi kutsuttu.

* Mielikuva/ mielle -työskentely.

* Osien kanssa työskentely.

* Loogiset tasot terapia prosessissa.

* Milton H. Ericksonin kielimallit.

Päivien aikana työskentely on kokemuksellista ja saat kyllä tarvittavan faktankin, jotta looginen puolesi pääsee mukaan ja ymmärtää miksi jotain tehdään? 

Päivät alkavat pienillä läsnäolon harjoituksella, jotka saat myös mukaasi omaan käyttöösi. 

Esittelen jokaisen aiheen ja teen siitä demon, eli ohjaan harjoituksen jonkun ryhmäläisen kanssa muiden seuratessa työskentelyä. Tämän  jälkeen harjoitus tehdään parityöskentelynä.  Jotta saat kokemuksen asiakkaana ja terapeuttina/ coachina. 

Osan harjoituksista ohjaan koko ryhmälle yhteisesti. Reflektoidaan harjoitus ja kokemukset. Ja jos teet itse ohjauksia ryhmille käydään läpi mitkä asiat silloin ovat oleellisia onnistumisen kannalta. 

Saat myös tuhdin kirjallisen  informaatio paketin ja jokainen harjoitus on myös paperilla, samoin kuin ryhmäohjaukset, joista osa on myös äänitteinä. 

Saat koulutuksesta myös todistuksen ammatillisena jatkokoulutuksena. 

Koulutuspäivät 2024

Aika Sisältö
26.1.2024 Perjantai Klo 14-19 *Pieni läsnäolon harjoitus alkuun * Tutustuminen ja toiveet *Johdanto NLP:n ja ratkaisu keskeisyyden yhtäläisyyksiin ja eroihin. Vastaukset Nlp:n osalta kysymyksiin: Mitä se on? Mihin se perustuu? Miksi ja miten sitä kannattaa käyttää ? Kenelle se on tarkoitettu? Mitä hyötyä siitä on? * Tietoisen läsnäolon kautta saavutettu oma hyvä tila (COACH-tila) josta käsin kaikki alkaa. * Loppurentoutus teemaan sopivasti
27.1.2024 Lauantai Klo 9-17.30 * Aamun läsnäolon harjoitus * Syvä yhteys ja kontakti itseen ja asiakkaaseen (COACH tilan syventäminen) * Ei-tietämisen tila myös tyhjäksi pääksi kutsuttu * Mielikuva/ mielle työskentely * Yhteenveto päivästä * Loppurentoutus ja ei-tietoisesti asioiden kertaus
28.1. 2024 Sunnuntai Klo 9-17.30 * Aamun läsnäolon harjoitus * Osien kanssa työskentely * Loogiset tasot terapia prosessissa * Milton H. Erickson kielimallit * loppurentoutus + kertaus * yhteenveto ja reflektointi

353,40 € sis alv 24%
Hintaan sisältyy 1 henkilökohtainen tapaaminen/ Coaching/ terapia Reetan kanssa

NLP Extra I - syventävät koulutuspäivät, 2 pv, 14-15.10.23, Helsinki

14.10.2023 9:00 - 15.10.2023, Helsinki
Koulutus sopii kaikille joilla on käytynä Nlp Practitioner-koulutus. 

Lupaan että saat itsellesi levollisen pysähtymishetken ja koulutus sopii myös hyvin ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Saat koulutuksesta myöstodistuksen. 

Nämä syventävät koulutuspäivät sisältävät kaikkien nlp-tekniikoiden ja hyvän elämän kannalta oleellisen oman hyvän levollisen C.O.A.C.H tilan (Centered, Open, Awaken, Connected, Holding) ja sen syventämisen ja laventamisen tavalla joka koskettaa itse kokijaa kuin heitä, joita kohtaat. Syntyy syvä tunneyhteys omaa ytimeen ja samalla kaikkiin niihin ihmisiin joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa. 

Malli pohjautuu Stephen Gilliganin työhon Miltton Ericsonin työn jatkajana.  Mallissa pohjana on S.Gilliganin opinnot ja oma kokemus itämaisista lajeista ja generatiivisyydestä yhdistettynä coachaukseen, terapiaan, transsiin, nlp:n ja kouluttamiseen. Mallin sanoituksen on ensimmäistä kertaa Nlp kontekstiin on tehnyt Robert Dilts.

Reetta Vanhanen on molempien mallin kehittäjien oppilas. Mm. Nlp Master Trainer, Success Factory Modellinen, Generative coaching, Trance Camp, Advanced Practicing and Teaching of Generative Trance/ Trainer´s training ja avustava kouluttaja ja ryhmän ohjaaja. 

"Olen sanoittanut harjoitukset suomeksi ja testannut ja käyttänyt niitä omissa pitkissä koulutuksissa, sekä kehittänyt niihin omat meditatiiviset rentoutukset, joissa mallin voi sisäistää kokemuksellisesti rentoutuksessa, jota voi kutsua transsiksi.

Keho ja mieli toimivat yhdessä, eli koet ja myös kognitiivisesti ymmärrät ja opit miten malli toimii ja ymmärrät miksi se on on niin oleellista nlp- harjoitteissa siellä missä niitä käytetään. 

Yli 60 pitkää koulutusta ja tuhannet oppilaani ovat antaneet minulle vahvan ymmärryksen siinä kuinka oleellista on että nlp-harjoitukset eivät jää vain päähän vaan todella laskeutuvat koko kehoon ja mieleen, luihin ja ytimiin, sieluun ja sydämeen.

Mitä luontevimmin sen kutsuminen osaksi omaa olemista, elämäntilanteita ja työtä onnistuu sen vahvemmin se luo lempeän ja levollisen yhteyden omaan sisäiseen lapseen, omiin toiveisiin, omaan voimaan ja suhteisiin.

Etenkin coachauksessa ja terapiassa tuo syvä kontakti ja yhteys luo mahdollisuuden avautua kokonaan jollekin uudelle jossa on loputtomasti mahdollisuuksia." - Reetta Vanhanen 


Lue lisää muista NLP Extroista täältä https://nlptrainerextra.fi/

Olet lämpimästi Tervetullut mukaan!


Koulutuspaikka

Tuomarinkylän Taidekartano, Tuomarinkyläntie 7, 00690 Helsinki

Koulutuspäivät

Aika Sisältö
14-15.10.23 2 pv, la-su Päivät alkavat läsnäolon harjoitteella omaan hyvään levolliseen tilaan. Reetta ohjaa koko ryhmälle. Aiheet: * Oma hyvä tila COACH-tila lavennus ja syventävät harjoitteet * Syvät yhteys itseen ja omiin toiveisiin * Omat Rajat Molemmat päivät päättyvät oppimiskokemusten reflektointiin ja rentoutukseen.

372 € €
sis. alv 24%

NLP Trainer Extra, 7 pv, Helsinki, 23.8.-20.10.2024

23.8.2024 Klo:9 - 20.10.2024, Helsinki

Tämä koulutus on Sinulle 

Koulutus tähtää ammattimaiseen Nlp:n kouluttamiseen ja on ainoa laatuaan Suomessa. 

Tässä 7 päivän intensiivi koulutuksessa käydään läpi kaikki Nlp Practitioner koulutuksen 7 modulia/ 16 päivää ja niiden sisällöt ja rakenne. 

Keskitymme NLP Practitioner koulutuksen sisältöön ja sen aiheisiin tavalla joka tekee Sinusta kouluttajan jonka koulutuksiin halutaan tulla läheltä ja kaukaa. 

Uskon että haluat olla vakuuttava ja vaikuttava kouluttaja ja luoda merkityksellisiä koulutuksia. 


Tässä koulutuksessa...
Opit rakentamaan sen tärkeimmän eli  koulutuksen fieldin joka on psykologisesti turvallinen, tukee kunkin ainutlaatuista tapaa oppia ja on inspiroiva. 

Opit freimaamaan ja taas uudelleen freimaamaan koulutuksen aiheet tavalla joka mahdollistaa koulutukseesi osallistujan oppimisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Opit rakentamaan  kokonaisuuden, jossa  kaikki osa-alueet ja yksityiskohdat ovat mukana.  

Opit ohjaamaan koulutuksen merkityksellisyyden tasoille.
Opit herättämään osallistujien kiinnostuksen osallistumaan aktiivisesti demoihin.
Opit tekemään demot ja olemaan joustava (ihminen edellä) tekniikasta luopumatta.
Opit ohjaamaan harjoituksia koko ryhmälle.
Opit aktivoimaan positiiviset oppimiskokemukset. 
Opit kannattelemaan hankalia tunteita (omia ja ryhmän), asian ja prosessin. 

Opit rakentamaan mielen avaavia looppeja.
Opit luomaan positiivisen transsin koulutuksen tueksi. 
Opit yhä enemmän luottamaan omaan voimaan ja olemaan autenttinen Sinä omassa kouluttaja roolissasi. 

 • Saat käyttöösi valmiin Nlp Practitionerin päivä kohtaisen rakennekartan joka sisältää aiheet, harjoitukset,  ohjeistukset ja step by step oppimistavoitteet ja niiden taustalla vaikuttavat tavoitteet. Sisältää fieldin rakentamiseen tarvittavan osion. 
 • Saat käyttöösi vinkit musiikista, videoista ja rentoutuksista (äänitteitä)
 • Saat koulutuksessa käytettävät asian kiteyttävät fläpit, joita voit käyttää asioiden havainnollistamiseksi.
 • Saat lisä harjoituksia joiden avulla voit rakentaa koulutukseen fieldiä ja merkityksellisiä kohtaamisia. 
 • Saat kirjalliset sanoitukset mm. C.O.A.C.H tilaan ja muihin aloitus ja lopetus meditaatioihin ja rentoutuksiin
 • Saat  valmiin Practitioner-koulutuksen  koulutusmateriaalin harjoituksineen,  250 sivua (word docs, jotta pääset suoraan muokkaamaan siitä oman näköisen tai voit käyttää sitä sellaisenaan).
 • Saat koulutuksen jälkeen 2 x 2h sparraus tapaamista Reetan kanssa.

Koulutus sisältää myös 1/2 päivän osion: myynti ja markkinointi. Ja paljon hyviä käytäntöjä joita voit soveltaa omaan liiketoimintaasi. Kuinka monta asiakasta tarvitset että tämän koulutuksesi kulut on katettu?
Kuinka paljon asiakkaita tarvitset että kaikki koulutukseen liittyvät kulut on katettu?
Kuinka paljon asiakkaita ja liikevaihtoa tarvitset että siitä jää sinulle kunnon "palkka"? Kuinka paljon on mahdollista ansaita niin, että liiketoimintasi on kannattavaa kaikilla mittareilla?
Kuinka paljon liikevaihtoa tarvitset että menestyt, voit hyvin ja säteilet ja olet omien oppiesi kävelevä esimerkki? 

Tähän koulutukseen olen tuottanut kai
ken  sen osaamisen mitä olen vuosien saatossa hankkinut oman kokemuksen kautta. n. 70 pitkää Nlp-koulutusta (16-22 pv) ja omien syventävien lisäopintojen kautta saatu ammattitaito.


Saat vinkit ja huomioit joiden avulla voit entistä paremmin onnistua pitämään merkityksellisiä koulutuksia, jotka kutsuvat ihmisiä osallistumaan juuri Sinun koulutuksiin. Voit entistä luottavaisemmin lähteä rakentamaan ja vahvistamaan omaa Nlp-kouluttaja imagoasi. 

Voit osallistua koulutukseen kun olet suorittanut jossain päin maailmaa NLP Trainer koulutuksen. 


Koulutuksen käytyäsi voit liittyä MExtrat NLP- kouluttajien yhteisöön. 

Koulutuksen minimi osallistujamäärä on 10 henkilöä ja maksimi 16 henkilöä.

Hyvä kiertää, Rakkaudella Reetta

Hinta 2.500 €. + alv 24% - Yhteensä 3.100 €

maksamalla ennakkomaksun 300 € vahvistat paikkasi ryhmässä. 

Loppumaksun voit maksaa Sinulle sopivissa erissä. Ilman lisämaksuja.

Ennakkoilmoittautuminen on jo käynnissä. 

Paikat vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutuspaikka

Helsinki

Koulutuspäivät 2024

Aika Sisältö
23.-25.8. pe-su, 3 pv
21-22.9. la-su, 2 pv
19-20.10. la-su, 2 pv

3.100 €
sis. Alv 24%

Maalausta ja mielenohjausta, Garda, Johanna Oras&Reetta Vanhanen, 18-23.5.24

18.5.2024 - 25.5.2024, Villa Arcadio, Garda

Maalausosuuksista vastaa monipuolisuudellaan hätkähdyttävä kuvataiteilija Johanna Oras. 

Sanat joita Johannaan on helppo liittää ovat: aito, inspiroiva, lämmin, monipuolinen Taiteilija isolla T:llä. Arvostan Johannaa ihmisenä ja Ihailen  myös hänen taitoaan ohjata ihmiset maalaamisen äärelle. 

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta maalaamisesta tai Sinulla voi sitä olla, ja voit olla varma että halutessasi saat ammattimaista ohjausta siihen kuuluvin vivahtein. 

Minä, Reetta vastaan mielenohjauksen osuuksista myös vankalla yli 20 vuoden kokemuksella. Tässä yhteydessä mielenohjauksen työvälineinä ovat lempeät läsnäoloa lisäävät rentoutukset ja meditaatiot omaan hyvää levolliseen tilaan ja luovuuden äärelle.  

Maalaaminen on myös prosessi itseen ja omiin toiveisiin ja tarjolla on myös helppoja pieniä toiminnallisia harjoitteita joilla vahvistetaan omaa yhdintä, omia rajoja ja kuunnellaan niitä syviä toiveita joita sinulla elämässäsi on. Taiteen äärellä oleminen sen moninaisissa muodoissa vahvistaa, inspiroi ja vahvistaa.

Villa Arcadio **** On upea hotelli ja lomakohde jossa on ravintoa kaikille aisteille, niin hotellissa itsessään, kuin ympäristössä.
Tämä on 9. retriittini Villa Arcadiossa joka on varsinainen helmi. Täällä kaikki toimii ja on kohdillaan. Hotelli on vanha luostari jonka ilmapiiri on levollinen ja itse hotellista kuin sen ympäristöstä löytyy paljon maalauksellisia kohteita. 

Teemme parhaamme että juuri Sinun lomasi täällä on ainutlaatuinen ja viihdyt.

Hinta:
2028 €/ hlö/ 2 hengen huoneessa naispaikkalla
2328 € - 2628  € / hlö/ 1 hengen huoneessa huonetyypistä riippuen.

Sisältää:
* majoituksen valitussa huonetyypissä.
* puolihoidon: aamupala ja illallinen
** tulopäivänä vain illallinen ja lähtöpäivänä vain aamiainen
* aterioilla sis. vesi/ vichy. Viinit ja muut juomat kukin maksaa itse. 

* Runsas retkiohjelma Sirmione, Riva de Garda, Viitila Fransiacorta ja Giardino Botanico puutarha, Heller Garden. 

* lentokenttäkuljetukset Milano - Villa Arcadio - Milano
* Ohjelmassa ilmoitetut maalaamiset/ Johanna ja mielenhallinta/ Reetta

 Ei sisällä lentoja = varataan ja maksetaan itse

Matka on nyt täynnä ja jos innostut niin ilmoittaudu linkistä ja saat matkaohjelman. Ja jos edelleen haluat mukaan niin laitan huonekyselyn hotelliin.  


<3 Reetta Koulutuspaikka

Via Navelli 2 - 25087 Salò (BS), Italy

alk. 2028 €/ hlö