www.vanhanenreetta.fi

Koulutuskalenteri

Tältä sivulta löydät kaikki tulevat koulutukset. Ilmoittaudu mukaan!

NLP Practitioner 32, 16+1 pv 19.3.-29.8.2021, Helsinki, 4 paikkaa jäljellä

19.3.2021 - 29.8.2021, Helsinki

NLP:n asenne on uteliaisuus ja kyky nähdä elämä ainutkertaisena ja odottamattomana mahdollisuutena oppia, kehittyä ihmisenä ja kasvaa.

Tässä koulutuksessa liikutaan NLP:n ydintaitojen vankalla pohjalla, uuden ajan NLP:n (Next Generation ja Generative NLP) päivityksin. Keskiössä on oma hyvä tila, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja sen moninaiset menetelmät ja tekniikat.

Koulutuksesta saat toimivia välineitä, joiden kanssa voi kehittää itsetuntemusta ja taitojasi vuorovaikutuksessa siellä missä olet ja työskentelet. Koulutus tarjoaa myös välineitä tarkastella omia arvoja ja uskomuksia oman toiminnan taustalla, ja välineitä vaikuttaa niihin. Tämä on mahdollisuus pysähtyä itsensä äärelle. 

Tule toteuttamaan unelmiasi, päästämään irti siitä mitä et enää tarvitse ja saamaan lisää taitoja ja konkreettisia työvälineitä elää yhä enemmän oman näköistä elämää. Tule opiskelemaan ja löytämään lisää itsestäsi, mahdollisuuksista elämässäsi ja vastauksia mm. siihen, miten motivoidutaan, saavutetaan tavoitteita ja otetaan omia voimavaroja käyttöön. 

Opit miten muutat kielteisiä kokemuksia ja pääset irti negatiivisista tunne kokemuksista. Opit kuinka hallitaan omaa aikaa ja miten sujuva vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa on mahdollista silloinkin, kun ollaan erimieltä asioista. 

Koulutus koostuu faktoista ja yksityiskohdista, kuin myös kokonaisuuksista ja omakohtaisesta oivaltamisesta sekä tutkimuksista ja hyviksi todetuista käytännöistä. NLP Practitioner -koulutus antaa konkreettisia työkaluja työ- että yksityiselämään, ja se tukee jokaisen omaa henkilökohtaista kasvua. 

Ryhmissä on tilaa olla oma itsensä sekä aikaa kokea ja oppia asioita omalla ainutlaatuisella tavalla. Henkilökohtaisesti, kaksin, pienryhmissä ja ryhmänä. Näkökulmia on monia: minun, sinun, meidän ja ulkopuolelta katsottu ja koettu – asiat voivat saada erilaisia ulottuvuuksia.

Koulutuspäivät: 19.3.-29.8. 2021, 16 pv + 1 päivä noin 4 kk päästä koulutuksen loputtua. Tämä sovitaan yhdessä kun ensimmäisen kerran tapaamme. Tämä on kertaus-/ "Mitä kuuluu nyt päivä" johon valikoituu 2 aihetta/ harjoitusta sen mukaan mikä silloin tarve ja toive. Tämä päivä on vapaaehtoinen. Sertifikaatti ei edellytä osallistumista tähän päivään. 

Koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan paikan päällä ja tilanteen niin vaatiessa zoomilla, jotta voit tulla mukaan myös omalta "kotisohvalta". 

Koulutuspäivän kesto: klo 09:00-17:00

Ryhmäkoko: 16 opiskelijaa 3 avustavaa kouluttajaa

Koulutuspäivän rakenne.
Aamun meditatiivinen läsnäolon harjoitus (Reetta ohjaa koko ryhmälle). 
Viikonlopun aiheet/ teemat. 
Alustus teemoihin/kertaus. Ryhmän reflektointi.
Käytännössä Reetta alustaa jokaisen aiheen ja tekee demon (Reetta ohjaa aiheeseen liittyvän harjoituksen jonkun kanssa koko ryhmän seuratessa), jonka jälkeen jokainen tekee harjoituksen parin kanssa (Joskus 3-4 hengen ryhmissä). Demon jälkeen harjoituksen yksityiskohdat kerrataan (kuva fläpillä ja jokainen harjoitus/prosessi  on myös tekstinä koulutuskansiossa). 
Koulutuspäivässä on aina 2 harjoitusta + pieniä läsnäolon harjoitteita +  ryhmädynämiikkaa ja luottamuksellisuutta lisääviä ja positiivia oppimiskokemuksia aktivoivia toiminnallisia harjoitteita. 

Jokaisen päivän lopussa on reflektointi päivästä ja omista kokemuksista, tilaa tarkennuksille ja uuden oppimiselle, sekä rentoutus ja vapaaehtoinen oma oppimispäiväkirja. 

Koulutus viikonloppujen sisällöt vaihtelevat jonkun verran kunkin ryhmän mukaan. 

Koulutus on dialoginen prosessi jossa apuna käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, musiikkia ja liikettä.  Reetan ote on coachaava, läsnäoleva,  inhimillinen ja kunkin identiteettiä ja tavoitteita tukeva ja kannustava.  

Elämä on tässä ja nyt. Olet arvokas ja riität juuri sellaisena kuin olet. Tervetuloa! Ilmoittautuminen on alkanut.

Kouluttajana: Reetta Vanhanen
Reetta on kouluttanut tuhansia ihmisiä omissa ryhmissään. Katso kuvia ryhmistä ja lue palautteita alla olevista linkeistä.

Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen sekä kansainväliset kriteerit.
Halutessasi voit siis jatkaa koulutuspolkuasi myös ulkomailla. 

Palautteita Reetasta kouluttajana

Katso kuvia koulutuksista ja materiaaleista

Koulutuspäivät klo 9-17

Aika Sisältö
19-21.3. pe-su pe-su, 3 pv Mitä NLP on, mihin se perustuu, kenelle se on tarkoitettu, miksi kannattaa opiskella nlp taitoja, miten se toimii ja miten se tehdään. Ryhmän toiveet. Koulutuskokonaisuus ja yksityiskohdat. NLP:n taustaa, teoriat, historia & kehitys ja nykypäivä. Mitä on Next Generation NLP? Mitä on Generative NLP? ja miten ne toimivat? NLP:n taustaoletukset. Miellejärjestelmät/oppimistyylit (oman tyylin tunnistaminen). Miellejärjestelmät vuorovaikutuksessa. Tietoiset ja ei-tietoiset miellejärjestelmät. Mielikuvaeditointi. Miellepiirteet. Mielikuvien väliset suhteet. Oma oppimen. Oppimisen 7 elämänohjetta. Tietoinen ja ei tietoinen oppiminen. Oma hyvä tila (C.O.A.C.H -tila) ja sen vahvistaminen. Loogiset tasot ja tukeminen identiteetin ja taitojen tasolla. NLP Malli: Mieli ja Keho on yksi systeemi. Yhteenveto NLP:n kommunikaatio mallista. Teemat käydään läpi syvenevässä prosessissa kokemuksellisesti.
24-25.4. la-su la-su, 2 pv Miellejärjestelmien tunnistaminen toisen puheesta. Tilavihjeet (VAKAd). Kalibrointi ja tulkitseminen. Assosiaatio ja Dissosiaatio. Tunne yhteys: - Yhteys itseen ja omaan sisäiseen lapseen - Yhteys vuorovaikutuksessa/ Samauttaminen. Kolme näkökulmaa.
22-22.5. la-su la-su, 2 pv Ankkurointi: voimavaraympyrä, VAK-ankkurit, oman hyvän tilan merkitys elämässä: COACH vs. CRASH. Ankkurien luhistaminen. Aika, ajan kokeminen ja aikajana työskentelyä.
5-6.6. la-su la-su, 2pv Tavoitteet- se mitä todella haluat elämääsi nyt: - 6 step generative change malli - Arvot - POTKE / PACER-Malli. Omat rajat ja suojaaminen.
17-18.7. la-su la-su, 2 pv Kielentaika ja ajatusten voimaa: sisäinen puhe oman sisäisen tilan ja olon ohjaamisessa. Sanojen merkitys kommunikaatiossa. Kuinka muotoilenen sanat (ajatukset) joilla tavoitteeni toteutuu. SWISH. Uskomukset.
14-15.8. la-su la-su, 2 pv Uskomukset jatkuu. Aikajana työskentely jatkuu: History change. Palaute hampurilaismalli sis. sanojen merkityksellisyyden kokemuksen rakenteeseen osion ja osan erottelutyyleistä (meta programs). Loogiset tasot.
27-29.8. pe-su pe-su, 3 pv Suru prosessi. Erottelutyylit. Uudelleen määrittelyt . Loppu seremonia, kertaus ja todistukset.
1 lisäpäivä n. 4 kk koulutuksen loputtua Sovitaan yhteisesti tapaaminen/ 1 koulutuspäivä haluttuihin 2 teemaan tutustuen ja harjoitellen.

1.290 €
+ alv 24%

NLP Practitioner 33, 16 pv + 1 pv, Helsinki

10.9.2021 - 6.2.2022, Helsinki

Koulutuspäivät 16 pv + 1 päivä noin 4 kk päästä koulutuksen loputtua. Sen hetken mielenkiinnon mukaan 2 aihetta harjoituksineen (päivä sovitaan yhteisesti ryhmän kanssa).

NLP:n asenne on uteliaisuus ja kyky nähdä elämä ainutkertaisena ja odottamattomana mahdollisuutena oppia, kehittyä ihmisenä ja kasvaa.

Tässä koulutuksessa liikutaan NLP:n ydintaitojen vankalla pohjalla, uuden ajan NLP:n päivityksin. (Next Generation & Generative NLP) Keskiössä on oma hyvä tila, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja niiden moninaiset menetelmät ja tekniikaKoulutuksesta saat toimivia välineitä, joiden kanssa voi kehittää itsetuntemusta ja taitojasi vuorovaikutuksessa siellä missä työskentelet. Koulutus tarjoaa myös välineitä tarkastella omia arvoja ja uskomuksia oman toiminnan taustalla, ja välineitä vaikuttaa niihin.

Ilmoittautumismaksu 200€ jolla lopiullisesti vahvistat paikkasi ryhmässä. Loput voit maksaa Sinulle sopivissa erissä, viimeinen erä ennen koulutuksen alkua. (ei lisämaksuja erisssä maksamisesta) 

Jos koronasta johtuen ryhmä peruuntuu tai et voi osallistua palautan kaikki maksut. 

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät klo 9-17

Aika Sisältö
10-12.9. pe-su
2-3.10. la-su
23-24.10. la-su
13-14.11. la-su
4-5.12. la-su
15-16.1. la-su
4-6.2. pe-su

1.290 €
+ alv 24%

NLP Master Practitioner, 16 + 1 pv, Helsinki, TÄYNNÄ

16.4.2021 - 22.8.2021, Helsinki
Koulutuksen aikana kertaamme jo opittua ja palautamme mieliin Praccärillä käytyjä asioita uusin harjoituksin.  
Ihmisten kokemus Masterista on usein,  että nyt mentiin syvemmälle, ja sen huomaa myös näin kouluttajan näkökulmasta. 
Vahvistamme koko koulutuksen ajan omaa hyvää tilaa  ja se mahdollistaa entistä syvemmän yhteyden itseen, omiin toiveisiin ja unelmiin myös siitä mitä todella haluat elämääsi. Se mahdollistaa rohkeuden ja uskalluksen niihin muutoksiin mitä elämässäsi toivot. 
Kun on yhteydessä itseensä syvällä tasolla on entistä helpompi tietää mitä haluaa ja mitä ei.
Kaikki lähtee omien arvojen tunnistamisesta. Tutkimme niitä monella tasolla kognitiivisesti, mielikuvissa ja tunnekokemuksina. Kun tietää kuka olen, mikä on minulle tärkeää ja merkityksellistä on entistä helpompi sanoa tarvittaessa kyllä ja ei. Omien rajojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen ja eheyttäminen vahvistuu oman hyvän tilan kautta (C.O.A.C.H-tila) jota vahvistetaan koulutuksessa, niin tietoisesti harjoittelemalla, kuin meditatiivisesti rentoutuksissa. 

NLP kehittyy koko ajan vastamaan myös niihin tarpeisiin mitä nykyinen hektinenkin elämä kaipaa. Ei ole sattumaa, että tietoinen hyväksyvä läsnäolo ja myötätuntoinen suhtautuminen itseen on osa nykypäivän NLP:tä. Ihmisillä on kaipuu tulla nähdyksi kuulluiksi ja hyväksytyiksi aitoina itsenään.  On ollut ilo olla mukana kasvamassa kouluttajana, niin Robert Diltsin, Judith DeLozierin, kuin Stephen Gilligan koulutuksissa. Koen että näin voin yhä enemmän olla sen palveluksessa mitä ihmiset tulevat hakemaan koulutuksiini. Jos niin päätät, olet lämpimästi tervetullut mukaan tälle matkalle itseesi oppimaan lisää taitoja joilla voit parantaa vuorovaikutussuhteitasi ja elää yhä enemmän oman näköistä ja oloista elämää. 

Koulutuspäivät: 16.4. - 22.8. 2021, 16 pv + 1 päivä noin 4 kk päästä koulutuksen loputtua. Tämä sovitaan yhdessä kun ensimmäisen kerran tapaamme. Tämä on kertaus-/ "Mitä kuuluu nyt päivä" johon valikoituu 2 aihetta/ harjoitusta sen mukaan mikä silloin tarve ja toive. Tämä päivä on vapaaehtoinen. Sertifikaatti ei edellytä osallistumista tähän päivään. 

Koulutuspäivän kesto: klo 09:00-17:00

Koulutuspäivän rakenne.
Aamun meditatiivinen läsnäolonharjoitus (Reetta ohjaa koko ryhmälle). 
Viikonlopun aiheet/ teemat. 
Alustus teemoihin/ Kertaus. Ryhmän reflektointi.
Käytännössä Reetta alustaa jokaisen aiheen ja tekee demon (Reetta ohjaa aiheeseen liittyvän harjoituksen jonkun ryhmäläisen kanssa koko ryhmän seuratessa), jonka jälkeen jokainen tekee harjoituksen parin kanssa (Joskus 3-4 hengen ryhmissä). Demon jälkeen harjoituksen yksityiskohdat kerrataan (kuva fläpillä ja jokainen harjoitus/prosessi  on myös tekstinä koulutuskansiossa) 
Koulutuspäivässä on aina 2 harjoitusta + pieniä läsnäolon harjoitteita +  ryhmädynämiikkaa ja luottamuksellisuutta lisääviä ja positiivia oppimiskokemuksia aktivoivia toiminnallisia harjoitteita. 

Jokaisen lähijakson lopussa on reflektointi päivästä ja omista kokemuksista, tilaa tarkennuksille ja uuden oppimiselle, sekä rentoutus ja vapaaehtoinen oma oppimispäiväkirja. 

Koulutus viikonloppujen sisällöt vaihtelevat jonkun verran kunkin ryhmän mukaan. 

Koulutus on dialoginen prosessi jossa apuna käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, musiikkia ja liikettä.  Reetan ote on coachaava, läsnäoleva,  inhimillinen ja kunkin identiteettiä ja tavoitteita tukeva ja kannustava.  

Elämä on tässä ja nyt. Olet arvokas ja riität juuri sellaisena kuin olet. Tervetuloa! Tälle matkalle mahtuu mukaan 20 henkilöä. Ilmoittautuminen on alkanut.

Avustavien kouluttajien paikat on jo varattu. 

Kouluttajana: Reetta Vanhanen
Reetta on kouluttanut tuhansia ihmisiä omissa koulutusryhmissään (30 Practitioner-koulutusta, 15 NLP Master Practitioner koulutusta ja 5 Trainer-koulutusta) 

Palautteita Reetasta kouluttajana

Katso kuvia koulutuksista ja materiaaleista

 

NLP Master Practitioner, 16 pv, 16.4.-22.8.2021, Helsinki

Aika Sisältö
16-18.4. pe-su, 3 pv
14-16.5. pe-su, 3 pv
11 - 13.6. pe-su, 3 pv
10-11.7. la-su, 2 pv
7-8.8. la-su, 2 pv
20-22.8. pe-su, 3 pv

Hinta

1590€ + alv 24% yhteensä 1955,70

NLP Trainer Extra - NLP kouluttajaksi aikoville, ennakkovaraajan etu -300 voimassa 30.6.21 asti

12.3.2022 - 17.4.2022, Helsinki

Tämä koulutus on Sinulle jolla on toive tai tavoite joskus itse kouluttaa Nlp:tä. 
Tässä 6 päivän intensiivi koulutuksessa käydään läpi kaikki Nlp Practitioner koulutuksen 7 modulia/ 16 päivää ja niiden sisällöt ja rakenne. 

Keskitymme NLP Practitioner koulutuksen sisältöön ja sen aiheisiin tavalla joka tekee Sinusta kouluttajan jonka koulutuksiin halutaan tulla läheltä ja kaukaa. 

Asiat harjoitellaan "a-ö:n". Luista lihaksiin ja sydämeen. Uskon että haluat olla vakuuttava ja vaikuttava Nlp kouluttaja ja luoda merkityksellisiä koulutuksia etkä olla vain informaation välittäjä. 

Tässä koulutuksessa...
Opit rakentamaan sen tärkeimmän eli Nlp Practitioner koulutuksen fieldin ja freimaamaan ja taas uudelleen freimaamaan Nlp Practitionerin aiheet ja aihealueet tavalla, joka mahdollistaa koulutukseesi osallistujan oppimisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Opit rakentamaan kokonaisuuden Nlp Practitioner koulutuksen,  jossa on kaikki osa-alueet mukana.  

Opit ohjaamaan koulutuksen merkityksellisyyden tasoille.
Opit herättämään osallistujien kiinnostuksen osallistumaan aktiivisesti demoihin.
Opit tekemään demot ja olemaan joustava (ihminen edellä) tekniikasta luopumatta.
Opit ohjaamaan harjoitukset koko ryhmälle.
Opit aktivoimaan positiiviset oppimiskokemukset. 
Opit kannattelemaan hankalia tunteita (omia ja ryhmän), asian ja prosessin.
Opit luomaan positiivisen transsin koulutuksen tueksi. 
Opit yhä enemmän luottamaan omaan voimaan ja olemaan autenttinen Sinä myös omassa kouluttaja roolissasi. 

  • Saat käyttöösi valmiin päivä kohtaisen rakenne kartan joka sisältää aiheet, harjoitukset,  ohjeistukset ja step by step oppimistavoitteet ja niiden taustalla vaikuttavat tavoitteet. Sisältää fieldin rakentamiseen tarvittavan osion. 
  • Saat käyttöösi vinkit musiikista, videoista ja rentoutuksista
  • Saat koulutuksessa käytettävät asian kiteyttävät fläpit, joita voit käyttää asioiden havainnollistamiseksi.
  • Saat Merkityksellisiä kohtaamisia kortit joissa on lisäharjoituksia joiden avulla voit rakentaa koulutukseen fieldiä ja merkityksellisiä kohtaamisia. 
  • Saat kirjalliset sanoitukset mm. C.O.A.C.H tilaan ja muihin aloitus ja lopetus meditaatioihin ja rentoutuksiin
  • Saat  valmiin koulutusmateriaalin harjoituksineen, 250 sivua (word docs). 
  • Saat myös käyttöösi NLP basic kortit  joissa on kiteytettynä Nlp Practitioner koulutuksen aiheet ja harjoitukset. 
  • Saat koulutuksen jälkeen 2 x 2h sparraus tapaamista Reetan kanssa.
  • Saat myös mahdollisuuden tulla seuraamaan (mallittamaan) yhden päivän ajaksi Reetan työskentelyä omien oppilaidensa kanssa.  

Koulutus sisältää myös 1/2 päivän osion: myynti ja markkinointi. Ja paljon hyviä käytäntöjä joita voit soveltaa omaan liiketoimintaasi. Kuinka monta asiakasta tarvitset että tämän koulutuksesi kulut on katettu?
Kuinka paljon asiakkaita tarvitset että kaikki koulutukseen liittyvät kulut on katettu?
Kuinka paljon asiakkaita ja liikevaihtoa tarvitset että siitä jää sinulle kunnon "palkka"? Kuinka paljon on mahdollista ansaita niin että liiketoimintasi on kannattavaa kaikilla mittareilla?
Kuinka paljon liikevaihtoa tarvitset että menestyt, voit hyvin ja säteilet ja olet omien oppiesi kävelevä esimerkki? 

Tähän koulutukseen olen tuottanut kai
ken  sen osaamisen mitä olen vuosien saatossa hankkinut oman kokemuksen kautta (yli 50 pitkää nlp koulutusta ja omien syventävien lisäopintojen kautta saatu ammattitaito) saadut vinkit ja huomioit joiden avulla voit entistä paremmin onnistua pitämään merkityksellisiä koulutuksia jotka kutsuvat ihmisiä osallistumaan juuri Sinun koulutuksiin. Voit luottavaisemmin lähteä rakentamaan ja vahvistamaan omaa Nlp-kouluttaja imagoasi. 

Voit osallistua koulutukseen kun olet suorittanut jossain päin maailmaa NLP Trainer koulutuksen 

Koulutuksen minimi osallistujamäärä on 12 henkilöä ja maksimi 16 henkilöä.

Hyvä kiertää, Rakkaudella Reetta

Hinta 2.300 €. + alv 24%
Ennakkovarajaan etu -300 € on voimassa 30.6. 2021 asti

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät

Aika Sisältö
12-13.3. la-su
26-27.3. la-su
16-17.4. la-su

2.300 €
+ alv 24%

NLP Trainer 7, 21 pv, 7.10.2021-13.2.2022, Helsinki, ennakkovaraajan etu -300€ voimassa 30.3.21 asti

7.10.2021 - 13.2.2022, Helsinki

Nlp Trainer 7.
(next generation ja generative nlp viitekehyksessä).

Tämä on 7. Nlp Trainer koulutus Suomessa jonka pidän.

Olen ohjannut yhteensä 32 Nlp Practitioner, 15 Nlp Master Practitioner ja 6 Nlp Trainer kouutusta ja  kokemusta nlp-kouluttajana ja coachina on kertynyt tuhansien ihmisten verran 20 vuoden aikana.

Voit osallistua koulutukseen kun olet suorittanut jossain päin maailmaan Nlp Practitioner ja Nlp Master Practitioner koulutukset. 

Ennakkovaraajan etu -300 € voimassa 30.3.21. asti.  Jolloin hinnaksi jää 2.650 € + alv 24% = Yhteensä 3.286 €

Vahvistat paikkasi maksamalla ilmoittautumismaksun 200 € ja loput voit maksaa Sinulle sopivissa erissä. Kuitenkin niin, että viimeinen erä on maksettu ennen koulutuksen alkua.

Jos koronasta johtuen ryhmä ei toteudu tai olet olet estynyt osallistumaan koulutukseen palautan kaikki maksut. 

Koulutuksen minimi osallistujamäärä on 14 henkilöä. Näin saamme aikaan toimivan ryhmän ja tarpeeksi osallistujia erilaisuuden ymmärtämiseksi oman kokemuksen kautta, sekä tarvittavan määrän osallistujia esittämis-  ja esiintymis harjoituksia varten. Maksimi osallistujamäärä on 22 henkilöä. 

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja sisällöistä ilmestyy pian sivuilleni. 

ps. Tutustu myös NLP Trainer Extra intensiivi koulutukseen. 

Koulutuspaikka

Jokitie 19, 00780 Helsinki

Koulutuspäivät 2021-2022

Aika Sisältö
7-10.10. to-su
29-31.10. pe-su
19-21.11. pe-su
10-12.12. pe-su
7-9.1. pe-su
29-30.1. la-su
11-13.2. pe-su